מפתח אישים ומקומות

עמוד:435

פריצ ' רד _, ג 208 , ' פרנקן _, ה 122 , 59 , ' פרנקפורט , ה 193 , ' פרס , י 199 , ' פרס , פרסים , , 323-319 , 314-308 , 262 , 192 , 126 325 , 355-352 , 345 , 343 , 341 , 339-337 , 332-331 , 325 358 386 , 383 , 366 , 364 , 358 פרעה _, 21 , 18-17 , 15 פרעה , תל , 38 פרץ עחא , 236 פרץ עיר דויד , 129 פרץ , בני , _316 פרקי , מ , 201 , 124 , 101-100 , 96 , 42 , 39 , 35 , ' 346 , 242 , 230 , 212-211 פרת , 152 פשחור , 316 פתחיה בן משיזבאל _, _321 צדוק הכהן , 325 , 322 , 317 -316 , 314 , 312 , 198 צדקיהו _, 235 , 90-87 צובה , 258 צור , צוריים _, 363 , 351 , 342 , 171 , 88 צידון , צידונים , 363 , 351 , 127 , 88 צ'יפינדייל , ק 49 , ' צמרת הבירה , 405 הצנור _, 211-210 , 69 , 55 צפית , תל ( תל _א צאפי 25 , ( צפן אבמעץ , 303 , 301 , 285 צפריר , י 336 , 116 , ' קאסיוס , דיו , 237 קבר בת פרעה , 278 , 259 , 254 , 252-251 , 242 קבר דויד , 237-236 , 96 קבר הגן ראה גם הקלוואריה של גורדון _, , 241-240 261 קבר השר אשר על הבית ראה גם ] יהו אשר על הבית , 261 , 257 , 251 , 242 קבר ישו , 261 , 93 קברי בית דויד ( קברי מלכי בית דויד 340 , 247 , 236 , 229 , 225 , 219 , 93 , ( קברי בני העם , 239 קברי המלכים , 260 , 240 , 238-237 _, 234 , _118 , 10 קדמוס , 209 קדרון ראה נחל קדרון קדש , 90 קהיל , ג 104 _, 95 , 54 , ' קוטשר _, י 305 , 302 , ' קויפמן _, י 371 , 358 , 348 , 189 , ' קוכמן , מ 370 , ' קולוניה , 11 קומראן , 277 , 233 קונדר _, צ 240 , 219 , 198 , ' קוסינקם _, 284 קופרכט _, ק 132 , ' קטנה , 4 קיל _, א 258 , ' קלאי _, ד , 71 , 31 קלארק ( אוסף 48 , ( הקלוואריה של גורדון ראה גם קבר הגן , 240 קלונר , ע 387 , 296 , 243 , ' קלרמוךגנו _, ש , _275 , _251 , 241-239 , 237 , 219 , 214 , ' 302 , 277 אל קנטרה , 32 קניון , ק , 207-206 , 130 , 128-127 , 125-124 , 122-121 , 119 , 117 , 114 , 112 , 108 , 106-102 , 100-99 , 97 _, 95-93 _, 79 , 57 , 54-52 _, 44-42 , 39 , 36 , ' 284 , 246 , 242 , 238 , 224 , 219 קעילה _, 31-30 , 28-27 , 25-24 , 20 , 17 קפריסין , 250 , 165 , 146 , 127 , 35 קראה , 303 קראופוט _, ג 333 , 107-106 _. 36 , ' קרבאור , _303 , 283 קרוס , פ"מ , 304 , 287-286 קרי , 303 קריה נאמנה , שכונה , 240 קרית יערים , 149 , 31-30 _קרית מנחם , 407 , 391 קריתים ( קרית יערים 30 , ( קרן העופל , 129 _ראב''ע , _363 , 184 ראולי , ה _'' ה , 186 א ראם , 81 , _11

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר