מפתח אישים ומקומות

עמוד:431

כנסיית סן פטרו אין גליקנטו _, 37 כנען , כנעני , 193 , 25 , 19-18 , 16 _כספיא , 312 כסרכסס _, 348 _כפר השילוח , , 245-242 , 240-239 , 234 , 198 , 47 , 39 247 , 267 , 263-262 , 259-257 , 255-254 , 251-247 275 כפר מנחם , 25 כפר שאול , 5-4 כר סרגון ראה גם חרחר , 71 כר שלמנאסר ראה גם תל ברסיפ _, 71 _כר תכלת ננרתה _, 150 כרכמיש , 86 , 62 כרנך _, 80 כשדים ראה בבלים , 85 כתובת השילוח ( _כתובת הנקבה , 220-218 _, 96 , ( 229 305 , 303 , 294 , 273 , 271 , 229 כתף היבוסי , 198 _כתף הינום _, 343 , 327 , 269 , 266-265 , 258 , 243 , _11 לארנקה , 152 לבאיה _, בני לבאיה , 31-30 , 28 , 24 , 17 לבדה , 397 לבנון , 328 , 151 , 81 לגש , _191 לוב , לובים , 80 לוד , _11 לוי דלה וידה , ג 273 , ' לופרדה , ס 51 , ' לוקס , א _115 , ' לטרון , 30 ליפתא , 403 לכיש , _319 , 303 , 300 , 296 , 285 , 280 , 276 , 273 , 260 , 258 , 157-156 , 112 , 104 , 99 , 89 , 28 , 24 , 20 , 17 _למיר , א 289 , 282 , 280 , ' מאירס , ק 150 , _' מאנתון , 50 המבנה המדורג , 128-127 , 105-100 , 94 מבשרת ירושלים , 400 , 388 מגביזוס _, 333 המגדל הגדול , 101 המגדל היבוסי , 122 , 101 המגדל היוצא , 340 , 230 , 225 , 99-97 מגדל המאה , 337-336 , 225 מגדל התנורים , 339 , 336 , 225 מגדל יורן , 229 מגדל חננאל , 340 , 338-336 , 225 מגידו -168 , 164-163 , 157-156 , 128-127 , 99 , 85 , 169 255 , 208 , 171 , 169 מגרש הרוסים , 2 מדבר יהודה , _11 , 2 מואב , מואבים , 317 , 88 המוזיאון הבריטי , 275 , 251 מוזיאון רוקפלר , 10 מולך , 270 מוסקטי , ס 278 , ' מוצא , 395-394 , 392 , 387 מוריסטן , _115 מושב מטע , _11 מושבה אמריקנית , 2 מושבה גרמנית , 247 , 2 מזר , א 124 , 100-98 , ' מזר , ב -129 , 127 , 118 , 100-97 , 95 , 71-70 , 68 , ' 130 286 , 238 , 228-226 , 209 , 130 _מזר , ע 261 , 243 , 170 , 63-62 , ' מחנה האשורים , 83 מייטליס , י 388 , ' מיכה , 385 מיכה הנביא , 186 המילוא ראה גם בית מלוא , , 93 , 77 , 74 , 72 , 53 126 מיליק , ג 278 , ' מילרד , א 145 , ' מיקני , 209 מישאש , תצורה , 4 מישע , 340 מכיהו בן חצי , 297 מכמש , _211 המכתש , _116 מלאכי , 375-371 , 319 מלבסקי _, י 64 , ' מלחה , 402 , 64 , 50 , 41 מלחתה _, תל , 104 מלכאלו _, 31-30 , 25-23 , 17 מלכי , 303

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר