רשימת האיורים

עמוד:413

מבחר כלי חרס מן המאספה במערה 24 בכתף הינום 268 כתובת השילוח 272 כתובת מחפירות העופל 274 כתובת _... _' יהו אשר על _הבית' 276 הכתובת הקצרה בקבר _... _' יהו אשר על הבית' ( תצלום והעתקה ) 277 כתובת _ץזאתו קברת ' ... ( תצלום והעתקה ) 278 חרס העופל 279 אוסטרקון מחפירות הרובע היהודי 280 חרס העופל _... _' שן רה 281 ' ... 1 חרס העופל _... _' שמנם 281 ' ... כתובת הקדשה _) _... _' אולקנארץ' 290 תעתיק הכתובת על לוחית הכסף הקטנה מכתף הינום 292 תעתיק לוחית הכסף הגדולה מכתף הינום 295 _בולות מעיר _דויד 298 טביעה 'למלך חברן' 299 טביעה 'למלך _ממשת' 299 טביעה 'למלך שונה' 299 כתובת משקולת מעיר דויד 302 מפת ירושלים בימי נחמיה ( על פי _ח' אשל ) 334 טביעות חותם הנושאות את הכתובת _'יהד' 383 טביעת חותם ועליה הכתובת 'יהרו _/ _פחוא' 384 טביעת חותם מרמת רחל ועליה חותם _'יהור _/ יהועזר _/ פחוא' 384 טביעת חותם 'לאלנתן / פחוא' 384 בולה ועליה חותם 'לירמי / ' הספר' 384 חותם 'לשלמית / אמת אלנ / תן _פחןואו' 384 בולה חתומה בחותם 'יהוד / חננה' 385 טביעת חותם על ידית קנקן עליה הכתובת _'מצה' 385 מטבע הנושאת את שם המדינה _'יהד' 386 מטבע של 'יוחנן הכוהן' 386 מטבע של _'חזקיה הפחה' 386 תוכנית מגדל מתקופת הברזל ביער רמות 390 מפת אתרים לסוגיהם בפריפריה של יתשלים 393 תוכנית בית מטיפוס ארבעה מרחבים _בח'רבת _א ראס ( _על פי נ' פייג ;( תוכנית מבנה _בח'רבת _א ראס ( _על-פי ש' גבסון _וג' _ארלשטיין ) 399 תוכנית מצד מתקופת הברזל ב בשכונת גילה ( _על פי ע' מזר ) 401

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר