רשימת האתרים

עמוד:404

. 45 שועפט מערב 17054 13621 מבנה בנוי אבני גוויל שהשתמר לגובה של שלושה נדבכים בקרבת מדרגות חקלאיות . . 46 שועפט מערב _17062 _13601 שני מבנים מלבניים האחד ממדיו 5 . 50 על 1 . 50 מ' והוא בנוי אבני גוויל גדולות . האחר ממדיו 3 . 50 על 2 . 50 מ' והוא בנוי מאבני גוויל בינוניות . . 47 שועפט מערב _17097 _13627 מבנה מלבני שמידותיו 4 . 5 על 2 מ' בקרבתו בור מים . ממצא חרסים מן התקופות : הברזל ב והרומית . . 48 גבעת חומה 17100 12590 נ . ג . . 774 שרידי מבנים . נחפר מבנה 'ארבעה מרחבים' ובו ממצא מן התקופות : הברזל ב והביזאנטית . . 49 שועפט מערב _17101 _13624 מבנה מלבני בנוי אבני גזית גדולות ; בקרבתו שתי גומות חצובות בסלע . . 50 שועפט _צפוץ מערב 17114 13660 מבנה על מדרגה . קירותיו בנויים מאבני גוויל גדולות . השתמר לגובה של שלושה נדבכים . בשטח המבנה מספר מונוליתים . באזור מדרגות חקלאיות . . 51 אום טבא _17180 _12640 שרידי בנייה קדומה בשטח הכפר הנוכחי . ממצא מן התקופות : הברזל ב , הרומית , הביזאנטית , הערבית הקדומה וימי הביניים . 17203 13723 . 52 מצפון לתל אל פול _, מחוץ לתחומו , שרידי מבנים , גדרות ודגמים . _" _שם , _** . 17-13 / 16-3 שם , _67 . 17-12 / 16-2 שם , ; 17-12 / 16-2 _ת _11 $ _3161 _ץ _16 י , _ח _, / _£ _/ , 32 8 . _011 _> _50 _ _(^ _01111 _6351 ) , _^ _1€113601081031 _800 _' _€ _)' 154-155 _. קק ( 1982 _) , _60 _שם _, _61 . 17-13 / 06-5 _שם _, _62 . 17-13 / 06-7 שם , _63 . 17-13 / 06-3 שם , ; 7-12 / 15-1 _נ' מאי , 'ירושלים , גבעת חומה , ' חדשות ארכיאולוגיות _, קז ( _תשנ''ז , ( _עמ' _" . 94-93 קלונר _, סקר , _. _17-13 / 16 / 8

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר