רשימת האתרים

עמוד:396

נמצאו טביעות 'למלך , ' טביעות ורדה וחרפושית מצרית מהשושלת הכ"ו . עיקר הממצא מתוארך למאות ז - ' _ר לפסה"נ , ומיעוטו למאה _הה' _לפסה''נ . . 7 _אל עזריה 17440 13095 שרידי מבנים ומתקנים חקלאיים . ממצא מן התקופות הבאות : הברזל ב , הפרסית , ההלניסטית , הרומית , הביזאנטית , הערבית הקדומה , ימי הביניים והעות'מאנית . . 8 ענתא _17490 _13560 שרידי מבנים ומתקנים המשתרעים על מרבית שטחו של הכפר הנוכחי . בנ"צ 17317 3491 מצויד . יחידה חקלאית מגודרת , הכוללת שרידי מבנה ורוגם . בתחומי הכפר פזורים חרסים מכל התקופות , למן תקופת הברונזה הביניימית ועד לתקופה העות'מאנית , שליש מהם מתקופת הברזל ב . . 9 חזמא _1754013820 הכפר יושב על תל קדום . שרידי מבנים , מתקנים חקלאיים , בורות מים , מחצבות ומערות מצויים בשטח כל הכפר הנוכחי . ממצא עשיר למן תקופת הברונזה התיכונה ועד התקופה _העותימאנית . ממצא רב של חרסים מתקופת הברזל ב . . 10 חורבת עלמית _17600 _13690 אתר המשתרע על שתי כיפות בשטח כולל של 70 דונם . הכיפה _הדרומית מערבית היא מרכז האתר ועליה שרידי בנייה הכוללים שרידי מבנים , מערות מגורים , מערות אחסון , קברים , מתקנים , בורות מים , חציבות וטראסות חקלאיות . המבנים השתמרו לגובה של נדבך אחד בלבד . ממצא מן התקופות הבאות : הברונזה התיכונה , הברזל א , הברזל ב , הפרסית , ההלניסטית / רומית , הביזאנטית , ימי הביניים והעות'מאנית . _21 האתר נחפר על ידי יצחק מגן ומיכאל רדון ; אני מודה למיכאל _דרון על המידע . _22 _ם 153161 _ת 16 _, _ץח _110 _ז _^ _5 _01 _86 _ז 5 . _831161 _, _£ _x _^^*^^^ _0 ; 1957 ראה גם ניסיונות זיהוי של _אולברייט : 1 1116 _01 _( _1 _16513- _ז 1 _ץמ _861113 _^ _1511 _8 _111 _, _. _י _. _\^ _. _? קק _\ _^ _11 _x _\ \ , _מ _6 _קק , _* _65011 _, 4 ( 1924 ) , _^ י 1 _מ 6 _מז 158-160 _23 דינור ופייג , סקר , אתר ; 17-13 / 45-3 452 א' ברגמן , _'לזהויה של ענתות , _' ידיעות , ד ( תרצ"ו , ( _עמי ; 19-13 _אי _בירן , 'לזהויה של ענתות , ' ארץישראל יח ( תשמ"ה , ( _עמ' _0 _. _8 _. _00 _^ _6 _^ ; 214-209 , 0 / _] _¥ _6516 _?/ _1 _ץ _2 _ץז _511 _, _ץ _6 _ח _^\ _11 _, _* 11 . 11 . _^ _11011 _. _א 82 ; _. ק _1 1883 , _ז _( _10 _מ 8 , 22 ( 1926 ) , _? _01€511 _> _16 _, 111 . _^ _0 נ ? , 1 ; 31116 1925 _ז _5111 _" _1 1 _מ _035 1 י _/ _6 _( _1161551 _§ _116101611 _סי 5-8 ; 6 . _6111801 _, _. קק 51 ; _£ . ? . _81111 , ק 1 ( 15 _' , 11 ) 1 ( 1 _., 31 ( 1935 ) , _י 3 _\ _ס , י _31110111 ) ת _;\ י _313 ( _11001311 _מ _^ _י _31 _§ ת < 11 ת 5011 י _* _מ _3 _ת 18-21 , _\ . _861 _§ _1 _. קק _865011 _, 63 8 _* 5011 , 62 ( 1936 ) , , י _110111 ? ז _3 _מ _* י 22-23 _\^ _. _? _. _^ _11 _) _118111 _, _. _קק ( 1936 ) , _" _אליגר _, שם , _עמי ; 50 ברגמן , שם ; ברגמן _ואולברייט , שם _; _( _1 < _116 _מט _? _3135110150116 _\^ _6 _§ _6 _י , _ת 13 _מ 31 ס 1 _. 18 , 0 . , י _30111653 _) 3 10 ת _ת 1 $ 3161 _ד 1 _§ _; 61 _ז 86 _< _1101111 51-52 _. קק 12 ( 1916 ) , _י _2 קלאי _, סקר , _עמ' , 187 אתר _מס' ; 152 דינור ופייג , סקר , _אתר _, _* _65011 _, 4 ( 1924 ) , _>^ _. _? _. _>\ _11 _> 11 _§ _111 , ; 17-13 / 66-1 , 496 _י _13 _^ _111 _ת 61 _311 ( 1 _^ _2 _ומ _>\ 16 י 156-157 _. _קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר