הרגמים נתגלו בדרך כלל בריכוזים,למעט מקרים בודדים של רגמים יחידים.הם נחשפו באזור קרית מנחם שבמערב ירושלים וביער רמות/רכס שועפט שבצפון ירושלים. בין הרגמים במערב ירושלים נחפרו רוגם מס' 2 על ידי אולברייט ומספר רגמים על ידי ר' עמירן. 6 החפירות והסקר שנעשו על ידי א' און וי' רפיואנו ביער רמות, על שטח של 17.5 דונם בקירוב,הניבו לא פחות מ־100 רגמים: הגדול שבהם השתרע על שטח של 7x12 מי (יחידה ,(2 ואילו הקטן גודלו 4x2 מ.' כעשרה מהם נחפרו ומרביתם נסקרו ותועדו. חופרי הרגמים ביער רמות מבחינים בארבעה סוגי רגמים:

הרגמים נתגלו בדרך כלל בריכוזים,למעט מקרים בודדים של רגמים יחידים.הם נחשפו באזור קרית מנחם שבמערב ירושלים וביער רמות/רכס שועפט שבצפון ירושלים. בין הרגמים במערב ירושלים נחפרו רוגם מס' 2 על ידי אולברייט ומספר רגמים על ידי ר' עמירן. 6 החפירות והסקר שנעשו על ידי א' און וי' רפיואנו ביער רמות, על שטח של 17.5 דונם בקירוב,הניבו לא פחות מ־100 רגמים: הגדול שבהם השתרע על שטח של 7x12 מי (יחידה ,(2 ואילו הקטן גודלו 4x2 מ.' כעשרה מהם נחפרו ומרביתם נסקרו ותועדו. חופרי הרגמים ביער רמות מבחינים בארבעה סוגי רגמים:


עמוד:391

_רגמים הרגמים נתגלו בדרך כלל בריכוזים , למעט מקרים בודדים של רגמים יחידים . הם נחשפו באזור _קרית מנחם שבמערב ירושלים וביער רמות / רכס שועפט שבצפון ירושלים . בין הרגמים במערב ירושלים נחפרו רוגם _מס' 2 על ידי אולברייט ומספר רגמים על ידי ר' עמירן . החפירות והסקר שנעשו על ידי _א' און וי' רפיואנו ביער רמות , על שטח של 17 . 5 דונם בקירוב , הניבו לא פחות מ 100 רגמים : הגדול שבהם השתרע על שטח של 7 x 12 _מי ( יחידה , ( 2 ואילו הקטן גודלו 4 x 2 מ . ' כעשרה מהם נחפרו ומרביתם נסקרו ותועדו . חופרי הרגמים ביער רמות מבחינים בארבעה סוגי רגמים : ( א ) רגמים , המסתירים מבנים ; ( ב ) רגמים המסתירים מתקנים . במקרים אלה הרגמים נבנו על מתקנים או מבנים שננטשו ; ( ג ) ו ( ד ) רגמים מסוג הרגמים שנחפרו על ידי אולברייט , _עמירן ואון . אלה הם רגמים רבועים , מלבניים או אובאליים . לאלה האחרונים מספר מרכיבים ברורים : ( 1 ) כניסה מדורגת ( 2 ) _, קיר היקפי מסביב לרוגם ; ( 3 ) תא אחד או שניים בתוך הרוגם ; ( 4 ) בור או מתקן צמוד לקיר החיצוני של הקיר ההיקפי ; ( 5 ) כיסוי אבנים מעל הרוגם ; ( 6 ) מעין משטח של אבנים מעובדות או משטח אדמה מהודק מרוצף בלוחות אבן . קיים דמיון רב בין הרגמים שנחפרו על ידי און ורפיואנו לבין הרגמים שנחפרו על ירי עמירן , ובעיקר 'טומולוס מס' . ' 5 לרעת עמירן , תפקידם של רגמים אלה פולחני : הרוגם שימש כעין במה , מקום שבו נערכו טקסים פולחניים . למסקנה זו הגיעה בעיקר עקב נוכחות חומר אורגאני בחפירת טומולוס , 5 וכן עקב המדרגות המובילות אל המשטח , ששימשו לדעתה לצורך הטקס הפולחני . עמירן ציפתה למצוא ברגמים אלה תא קבורה , כפי שנמצא בשדות רגמים המתוארכים לתקופת הברונזה . אך אף לא אחד מן הרגמים שנחפרו הכיל עצמות . רפיואנו סובר אף הוא כי רגמים אלה שימשו לטקס פולחני כלשהו וקושר אותם עם האיזכור של _' במות יער , ' כמקום פולחן סביב ירושלים : 'ציון שדה _תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער' ( מיכה ג יב . ( לדעתו שימשו הרגמים כעין במות , המוזכרות על ידי הנביאים בתקופת הדמדומים של ממלכת 9 יהודה . חיזוק לכך בממצא בחפירות , שהוא משלהי תקופת הברזל ב ( המאות הז - ' הו' לפסה"נ . ( ברקאי ניסה לקשור את הרגמים באזור שממערב לירושלים לעניין הקבורה והמוות והציע כי הם שימשו מקומות אזכרה למלכי יהודה . 11111 _תט _7 _מ _8 _? _111 _( _18 1 _מ 1616811 _מ 1 י . 1-3 _\^ _. _? _. _^ _11 _) _118111 _, קק _8 _/ _150 _/? , 10 ( 1923 ) , , _ תז 15316 _ך _; _11631 _. _161 עמירן , רגמים , _עמ' . 227-205 י' רפיואנו , יער רמות , חדשות ארכיאולוגיות , קט ( _בהכנה _1116 ;( _מ _, _4 _01101 _0 _/ _? _161 _( _1 _0 _י _0 _, _ת _3 _טק 1 , _! _4 _//? _0 _/ _¥ _. _83 _ח _18316 _ת _^ _16 _^ _ק _? _4011110111 _? _" ( בדפוס _8 . ( עמירן . רגמים , _עמ' _9 . 215-214 רפיואנו ( לעיל , הערה . ( 7 _ס 1 ג ' ברקאי , 'מקומות אזכרה למלכי יהודה , ' הקונגרס הארכיאולוגי השלישי בישראל ( תשל''ה ) ירושלים , _עמ' . _13 איננו מחוור : האם שימשו מבנים עונתיים , כגון שומרות בכרמים ? ומדוע נמצא ריכוז כה גדול בשטח מצומצם למדי ?

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר