יישוב כפרי

עמוד:388

יישוב כפרי בקטגוריה זו כללנו ארבעה אתרי יישוב שבהם ניתן להבחין במספר מבנים , לפחות כעשרה במספר , שניתן לתארכם בוודאות לתקופת הברזל . יישובים אלו ממוקמים על גדות נחלים או סמוך למקור מים . מרבית בתי המגורים מטיפוס ארבעה או שלושה מרחבים שהתגלו עד כה באזור ירושלים נחפרו באתרים אלה . מיעוט החפירות וקשיי הסקר באזור ירושלים , שברובו בנוי היום , הקשה על קביעת גבולותיהם של האתרים . נראה כי המבנים ביישובים אלה נבנו במרחק מסוים זה מזה , והמרחב ביניהם נוצל היטב למתקנים חקלאיים או לשטחי חקלאות שהיו בתוך תחום היישוב . בח'רבת א ראס _, למשל , נחפרו שני מבנים מטיפוס 'ארבעה מרחבים , ' שהמרחק ביניהם כ 40 מ , ' ונסקרו 7-5 מבנים נוספים על אותה גבעה במרחקים של 60-30 מ' זה מזה ( ראה _עמי . ( 398 המבנים נשענו על קירות טראסה . המתקנים הסמוכים , שהם גתות ובתי בד , מעידים על עיבוד התוצרת החקלאית בכפר עצמו . _2 ההגדרה של יישובים פזורים עומדת בניגוד למסקנותיהם של אדלשטיין וגיבסון , שראו ביישובים כמבשרת ירושלים וח'רבת א ראס דוגמאות ליישובים חקלאיים הכוללים בית חווה יחיד או מספר בתים בלבד . ראה : ג' אדלשטיין , י' גת _וש' גיבסון , 'ייצור מזון ואגירת מים בסביבות ירושלים _/ קדמוניות 61 , ( תשמ"ג , ( _עמ' . 22 צורת ההתיישבות של יישוב כפרי או כפר בן מספר בתים אינה תואמת לדעתי את מסקנותיו של מייטליס ביחס למונחי המקרא 'מגרשים , שדה העיר והחצר' ( י' מייטליס , 'החצר בנחל זמרי — למערך שימושי הקרקע באזור ירושלים בסוף ימי הכית הראשון , ' ז' ארליך [ עורך , _[ שומרון ובנימין , עפרה תשמ"ז , _עמי . ( 99-97 מייטליס מנסה להוכיח חורבות בקטגוריה זו כללנו אחד עשר אתרים : חורבות שבהן מצויים חרסים מתקופת הברזל ומתקופות מאוחרות יותר . לאור ריבוי הממצא מן התקופות המאוחרות , קשה לדעת מה היה השטח המיושב בכל אחד מאתרים אלה בתקופת הברזל . שבעה מתוכם נמצאים בספר המדבר , דהיינו בגבול המזרחי של האזור הנידון . נראים בהם שרידי מספר מבנים , בורות מים שנכרו בסלע הקירטון הרך של תצורת משאש או מנוחה , ומתקנים , אך קשה לדעת מה תקופת השרידים הנראים על פני השטח . פרנסת תושבי אתרים אלה הייתה כנראה בעיקר מרעה ומעט חקלאות באזורים המצומצמים שנותרו נוחים לגידולים . עלמית . אתרים אלה שימשו בוודאי מרכזים אזוריים / מינהליים ליישובים קטנים סמוכים להם . קשה לחקור אתרים אלה ולאמוד את שטחם , הואיל ובמרביתם לא נערכו חפירות , או שנערכו חפירות בהיקף קטן . קשיי המחקר מרובים בעיקר במקומות שבהם קיימת בנייה מאוחרת ומודרנית , כמו _בחזמא ובעלמית . ביישובים הגדולים בולט מספרם וגיוונם של המתקנים : גתות ובתי בד , ולעתים גם ממגורות . סמוך לאתרים המרכזיים בקטגוריה זו מצויים שטחים חקלאיים ומבני שדה בודדים , כפי שניתן להבחין בשולי תל אל פול וממערב לרמת רחל .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר