המקדש בראשית תקופת בית שני

עמוד:372

המקדש _בראשית תקופת בית שני על תולדות המקדש לאחר הקמתו נוכל לומר בהקשר זה רק דברים מעטים . בראש לכול , התעוררה הבעיה המעשית : כינון שיטתי של העבודה במקדש , הספקה מסודרת של צרכיו וארגון סגל הפולחן . הדיון בשאלה זו במלוא היקפה חורג ממסגרת מחקר זה , ונזכיר רק דברים אחדים הנוגעים להיבטים כלליים של הנושא והעולים משני מקורות : זיכרונות נחמיה ונבואת מלאכי . זמנו של נחמיה ברור : הוא בא ליהודה בשנת עשרים לארתחשסתא הראשון , שהה בירושלים שתים עשרה שנים , נקרא לשוב לחצר המלך , וחזר ליהודה ( נחמיה ב א ואילך ; יג ו . ( משך פעילותו ביהודה היה אפוא משנת 445 לפסה"נ ואילך . זמנו המדויק של מלאכי אינו ידוע , ורק הרקע הכללי 74 של נבואותיו , המשקף תנאים דומים לאלה של נחמיה , מעמיד אותם בערך באותה תקופה . אנו מצויים , אם כן , כשבעים שנה לאחר חנוכת בית המקדש , ופחות מזה אם נקדים את זמנו של מלאכי . שני כתובים בספר נחמיה עוסקים בדאגה לעבודת המקדש : חלק הארי של האמנה המובאת בפרק י , ותיאור פעולותיו של נחמיה לאחר שובו משושן הבירה , בפרק יג . לפי סדר האירועים בספר עזרא נחמיה , המצב המתואר בפרק יג משקף נסיגה מן האמנה והפרת ההתחייבויות שנטל העם על עצמו . אך אפשר גם שסדר האירועים היה הפוך , ושהאמנה היא התגובה המאורגנת והיזומה _72 ראה גם : קויפמן , שם , _עמ' _73 . 223-221 דעה זו מקובלת על הכול . ראה : _מ''צ סגל , ' נחמיה _, ' _א"מ , ה , טור _16 ; 818 _ת" _, _ץ _80 _\* _16 _. _מ _. _מ , י _ג _131 _ת _61161 _א _< _1 _ת 010 _§ _1€31 _01 _( _161 _01 6213 _3 _ח 10- 0110 _ח _§ _61 _61 31 . ( _6 ( 15 . ) , 1 . _001 ( _1111131 _\ _46 _מ _135 _# _. 8 . _1 _^ _0 _^' _1 _. קק _651 _1948 , ק _8143 _נ 1101 _^ _01141716 _, _1 , _4 _ל על השיקולים לקביעת זמנו של מלאכי ראה י' ליוור , 'מלאכי , ספר מלאכי , ' _א"מ , ד , טורים _116 _800 _* _0043130111 _: ; 1029 1028 _ז _§ _מ _311 _סי _\ _£ _. _9111 , _1 _ז _10 _זז _, _0 _. _# _. ¥ _16 _£ _< _1 _י _3 _^ _10 _^ _1 _מ _1 _מז _§ _1115110 _& _66 _x _3 _מ 77- _^ _4 _0 _. קק _3 _1-3116 1983 , _מ _0 _ת _^ _1 _ץ _1 _£ _, _זז . _11111116 _£ _\ _0111 _89 וברכת ה' על העם והארץ תתחדש ! ( שם , פסוקים _90 , _901 חגי איננו מפרט בנושאים המעסיקים אותנו ואינו מזכיר במפורש את המזבח , בוודאי לא את תאריך הקמתו . מכיוון שבדרך כלל אין חגי מתייחס אל מה שקדם לו , איננו יכולים ללמוד משתיקתו אם המזבח הוקם לאחר רישיון כורש ( כמתואר בעזרא ג ) או שעמד על מכונו לפני כן . נבואתו של חגי בשנה השנייה לדריוש ( ב י ) מעידה שבירושלים התקיים פולחן של קרבנות _, שהיו בה כוהנים ממונים על עבודת ה , ' ובין יתר תפקידיהם השיבו הכוהנים לכל דורש על שאלות הלכה שצצו ועלו . וכל זאת — לפני כינונו של המקדש . גם זכריה מדבר על _'הכהנים אשר לבית ה' צבאות' ( ז ג ) בשנה הרביעית לדריוש , עוד בטרם הושלמה בנייתו של המקדש . הוא מספר על אנשים הבאים אל הכוהנים 'לחלות אה פני ה" ולשאול אותם בענייני הלכה הנוגעים לחיי העם כולו ( פסוקים ב-ג . ( לפנינו אפוא מציאות דתית מבוססת וממוסדת , שבה התקיימו פולחן קרבנות ועלייה לרגל ללא מקדש , ונכונה רציפות בעבודת ה' בתוככי התהפוכות המדיניות של חורבן והתחדשות .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר