פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

עמוד:338

למגדל חננאל נבנה _ישער הדגים , ' על שם שוק הדגים שהיה בימי נחמיה מצפון לירושלים ( ראה נחמיה יג _טו-כב . ( שער זה נבנה על יסודותיו של שער בעל שם זהה מתקופת המלוכה . ממערב לו , בפינה הצפונית מערבית נבנו ככל הנראה שני שערים סמוכים או שער כפול . המזרחי שבהם נקרא ' שער הישנה , ' שכן הוביל , לישנה אחת הערים שבדרום נחלת אפרים ; השער המערבי , 'שער אפרים , ' נזכר בתיאור התהלוכות . ברחוב שהוביל ל'שער אפרים' הוקמו סוכות בחג הסוכות , שנחוג עשרים יום לאחר שנסתיימה בניית החומה ( נחמיה ח טו . ( על פי השערתי , קביעת ארבעה שערים במקצוע הצפוני ( שערי 'הצאן , ' 'הדגים , ' 'ישנה' ו'אפרים ( ' נבעה הן מסיבות טופוגרפיות ומסחריות והן מרצונו של נחמיה להוכיח שאין פניו למרוד במלך פרס . הצפון הוא הכיוון שממנו נוח לפרוץ אל ירושלים , לא הייתה שום סיבה לקבוע ארבעה שערים בחומה שאורכה כ 200 מ' בלבד . בין קבוצות הבונים שקיבלו על עצמם לשפץ את חומתה הצפונית של ירושלים נזכרו הכוהנים , שבנו את 'שער הצאן' ואת המגדלים שלידו ; בני סנאה בנו את ' שער הדגים ; ' ואפשר ש'שער הישנה , ' יחד עם _'שער אפרים , ' נבנו על ידי בני אותה קבוצת בונים . שאר החומה נבנתה על ידי שש קבוצות של בונים , שכל אחת מהן בנתה בממוצע מעט פחות מ 30 מטר מן החומה . רוב המקצוע המערבי של חומת נחמיה היה בסוף תקופת המלוכה חומה פנימית שחילקה את ירושלים , ולפיכך נשתמרה חומה זו טוב יותר מהמקצוע הצפוני , שנהרס על ידי הבבלים . בהתאם לכך , מספר הקבוצות ששיפצו את החלק הזה של החומה היה קטן ממספר הקבוצות ששיפצו את המקצוע הצפוני . שלוש קבוצות שיפצו את החלק הצפוני של החומה המערבית , עד לנקודה שבה התחברה 'החומה הרחבה' לחומת הר הבית באזור הסמוך ל'כותל המערבי' של ימינו . שלוש קבוצות 43 ' _שער הדגים' נזכר בצפניה א י , בתיאור קריאות השבר שיעלו מצפון ירושלים : 'והיה ביום ההוא ... קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות . ' 'המשנה' ו'הגבעות' הם ככל הנראה שמות השכונות הצפוניות של ירושלים , ראה : אביגד העיר העליונה , _עמ' . 54 שער זה נזכר גם בתיאור _ביצוריו של מנשה בדברי הימים ב , לג יד . על האפשרות לקשור בין ממצא ארכיאולוגי לתיאור זה , ראה : _1116 _\ _' _/ 311 _0 _/ י _631131 , _. ס _. קק ) , _י , / _£ _/ , 31 ( _198 _י _. _16111 _$ _316111 _מ _358611 1 _מ _\ _' _13 235-236 44 על ישנה בהר אפרים , ראה : דברי הימים ב , יג יט ; יוסף בן מתתיהו , קדמוניות יד טו יב . ( 463-458 ) ישנה זוהתה _בברג' _אל-לסאנה , ממערב להר בעל _חצור . 45 על כך ש'שער אפרים' המוזכר במלכים ב , יד יג היה בפינה _הצפונית מערבית של ירושלים ראה לעיל , הערה . 38 46 כפי שטענו כלפיו טוביה _וסנבלט : 'מה הדבר הזה אשר אתם עשים ? העל המלך אתם מרדים ? ' ( נחמיה ב יט ;( _'בגוים נשמע וגשמו אמר : אתה והיהודים חשבים למרוד על כן אתה בונה החומה , ואתה הוה להם למלך כדברים האלה . וגם נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה , ועתה ישמע למלך כדברים האלה' ( נחמיה ו ו-ז 47 . ( י' צפריר הציע שכל אחת מקבוצות הבונים בנתה _כ 30 מ' חומה , ראה : צפריר , חומות ירושלים , _עמ' . 40 _48 על זיהויה של החומה הישראלית שמצא _אביגד כ'חומה הרחבה , ' ראה : 3 י 11311 _ח _6116 _א י 50-52 _/ 1 . _013611210 _, _. קק , / _£ _/ , 24 ( 1974 ) _, י _. _" _81034 _\^ _311 " זיהוי זה נתקבל על ידי אביגד , העיר העליונה , _עמ' . 62 התיאור בנחמיה ג מהווה ראיה לכך שהחומה הרחבה נפגשה עם החומה הקדומה שהקיפה את הר הבית באזור שמצפון לרחבת הכותל של ימינו , ראה _: צפריר , חומות ירושלים , _עמ' ; 42 אביגד , שם , _עמ' . 58

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר