פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

עמוד:332

לקראת אמצע המאה החמישית לפסה"נ ניסו תושבי ירושלים לבנות את חומות ירושלים , מבלי שקיבלו אישור לכך משלטונות פרס . ניסיון זה נכשל עקב תזכיר שכתבו שמשי הסופר _וךחום בעל טעם , שישבו בשומרון . פקידים אלה ציינו במכתבם לארתחשסתא הראשון 423-464 ) לפסה"נ ) שירושלים היא עיר מורדת מקדמת דנא , ואם תושלם בנייתן של חומות ירושלים יופסקו תשלומי המסים וייגרם נזק כלכלי להכנסות הממלכה ( עזרא ד ח-כג . ( אפשר שיש לקשור בין פנייתם של רחום ושמשי לארתחשסתא לבין המרד שפרץ במצרים בשנת 459 לפסה"נ ואשר נמשך עד 454 לפסה"נ . אין אנו יודעים מי עמד בראש הניסיון לשקם את חומות ירושלים . יש לזכור שהיעדרה של חומה בירושלים מימי כורש ועד ימי נחמיה הוא שמנע את התפתחותן של העיר ושל מדינת יהוד במהלך תקופה זו ; לפיכך , היה זה מעניינו של כל אחד ממנהיגי מדינת יהוד לבנות את חומות ירושלים . בעקבות התערבותם של נציגי השלטון הפרסי נכשל הניסיון לשקם את חומות ירושלים . כישלון זה בוודאי השפיע על תושבי ירושלים , וייתכן שעקב כך חזר _חנני , אחד מ'אחיו' של נחמיה , לשושן . הוא ציין באוזני נחמיה בן _חכליה , שתוארו היה 'משקה למלך , ' שמצבם של תושבי ירושלים הוא ' ברעה גדלה ובחרפה וחומת _ירושלם מפרצת ושעריה נצתו באש' ( נחמיה א , ג . ( שלושה חודשים היו שהציעו לקשור בין חנניה זה לחננה המוזכר בטביעות החותם יהוד / חננה : ראה : טלמון , ראשיתה של שיבת ציון , _עמ' . 39 אלא שיש לקרוא שם חנונה , והוא שם של אשה . ראה לעיל , _עמ' , 321 ולהלן , _עמ' . 385 25 מרד אינארוס במצרים מתואר על ידי דיודורוס ט 71 : _ותוקידידס א . 104 : על השפעתו של מרד זה על הנעשה בארץ ישראל , ראה _: _? _. _\ _1 . _מ _0163 _ת _< _1 ? _6 _מ _6 3 _מ 5 ? _316311 י _£ _213 י , _תז 15- _1111 ( 1 _1461011611161 ז _, _261180 _) _111 _/ 1 / 1 X 1 _11611 _£ _10 _י _5 _מ _6 _ו _^ _11 251-253 ; _. קק , _0618168 _^ _680 _) _110 _> _116 , 3 ( 1951 ) , י _ז 6 _י _( _1 _1116 _8 _. 1 _\ _מ _0 _ץ _6 _נ _' _> _1 ק _7110 _83113 _י _6 _^ _, _מ _. _4 _. _^ _. _£ _31 _- 63 ; _! ( . 0 . _* _108111114 _, _7116 _^ _11811 ( 111 ( _111 _1011111 ( _11 0 / _5 _/ _6 _/! _£ _< _2 _/ _. 4 _/ _. ק _1 111 _^ _06010 _^ _, 1 ( 1969 ) , _ז _18 _( _10110 _ח _1 _ןה 61101 _^( _1 ק _1 _ה _11 _( _1 1 _ז _\ _6 _ת 1 ( _1 _^ _} _1 _( _16 _ז _111 ( _1- ?( _116 _$ _11116 _011 ( 1 { 116 _\ _118810 _> _18 0 / _£ _110 ( 1 _ץ _13 1992 5 _מ _> _110 _) _, _1 _^ _113 _ז _€ _> _16 _א 26 בספר עזרא צוין שעזרא עלה ארצה בשנת שבע לארתחשסתא ( עזרא ז ז-ח . ( אם נניח שמדובר _בארתחשסתא הראשון , השנה היא 458 / 7 לפסה"נ . לפיכך , היו שהציעו כי עזרא הוא אשר הוביל את ניסיון הנפל לבנות את חומות ירושלים בעת מרד אינארוס . סמך לכך מצאו בדבריהם של רחום ושמשי : 'די יהודיא די סלקו מן לוותר עלינא אתו לירושלמי . לשיטה המקשרת בין עזרא לבין הניסיון לבנות את החומות מעיד משפט זה שאלו שניסו לבנות את החומות הגיעו זה עתה ממסופוטמיה לירושלים ; ראה המחקרים המנויים בהערה הקודמת , וכן : א '' פ _רייני , 'נציבות עבר הנהר , ' בתוך : תדמור ( עורך , ( שיבת ציון , _עמ' . 112 אלא שלפי שיטה זו עלה עזרא לירושלים 13 שנה לפני נחמיה ( שהגיע לירושלים ב 445 _לפסה"נ . ( מסקנה זו קשה , שכן אם עזרא ואנשיו הגיעו לירושלים לפני נחמיה , מדוע לא נטלו חלק בבניית החומה , ומדוע עזרא השתתף רק בחנוכת החומה ( נחמיה _יב ט ? _0 כמו כן , _נחמיה מתואר כמי שמצא את ירושלים הרוסה ( נחמיה כ יג-טו ; ז ד , ( ואילו עזרא פעל בעיר מיושבת יחסית ( עזרא י , ז- ט ; נחמיה ח _, א . ( בימי נחמיר 4 כיהן אלישיב ככוהן גדול , בעוד שעזרא הלך ללשכתו של יוחנן בן אלישיב ( עזרא י ו . ( לפיכך נראה שיש לשקול את הצעתו של א' דמסקי , שעזרא לא עלה לירושלים בשנה השביעית לארתחשסתא הראשון , אלא ' בשנה השביעית , ' כלומר בשנת השמיטה שחלה _ב 444 / 3 _לפסה"נ , שכן מספר כתובים מעידים שנחמיה ועזרא פעלו יחד ( נחמיה ח ט ; יב לו ) לפיכך אין לקשור את עזרא לניסיון לבנות את חומות ירושלים לפני עלייתו של נחמיה ; ראה : א' _רמסקל , 'ימי עזרא ונחמיה , ' בתוך : תדמור ( עורך , ( שיבת ציון , _עמ' , 45-40 ולהלן , _עמ' , 369 הערה . 66

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר