ירושלים והגולה

עמוד:324

ירושלים והגולה ירושלים היתה מרכז הקהילה האזרחית המקדשית , אבל הקהילה לא הקיפה את כל העם היהודי . _תבו של העם ישב בגולה . מה היתה ירושלים ליהודי הגולה ? האם עמדה ירושלים בקשרים עם יהודי הגולה ומה היה טיבם ? המקורות בעניין זה דלים , ולפיכך יש מקום לשער שהקשרים בין ירושלים והגולה היו מצומצמים ולא העסיקו ביותר את בני הזמן — לפחות לא את חברי הקהילה ותושבי ירושלים . הידיעות המצומצמות מעידות שמראשית שיקומה של ירושלים היו קשריה עם הגולה _חד צדדיים ואופים אחד . הקהילה וירושלים ביקשו את עזרת הגולה הבבלית . הגולה הושיטה להם עזרה בעליות חדשות ובסעד חומרי ומדיני . בשנת 445 לפסה"נ עוד פנו מנהיגי ירושלים לעזרת נחמיה ( נחמיה א א ואילך . ( אבל בשנת 419 לפסה"נ כבר פנו ראשי היהודים , שכירי הצבא הפרסי ביב שבמצרים , לראשי הקהילה בירושלים בענייני דת ופולחן . הם פנו לשאול על מועד חג הפסח ודיניו . כעבור שתים עשרה שנה , בשנת 407 לפסה"נ , פנו לירושלים לתמיכה מדינית , להשתדל בעדם אצל השלטונות בדבר שיקום מקדשם ההרוס . שינוי זה במעמדה של ירושלים מלמד על גידול השפעתה וסמכותה של הקהילה בירושלים בעולם היהודי , ומבשר על מעמדה בעתיד של ירושלים ביהדות כמרכז _הדתי הרוחני . שינוי זה היה תוצאה ישירה של גידולן והתחזקותן של הקהילה ושל ירושלים , וכל זה במידה רבה בזכות פעולותיו של נחמיה , שסיים בצדק את זיכרונותיו במילים המבטאות הכרה עצמית של פעילותו : 'זכרה לי אלהי לטובה' ( שם יג לא . ( _49 ויינברג , העיר , _עמ' _50 . 156-153 נ ' אביגד , בולות עבריות מימי ירמיהו , ירושלים תשמ"ו _, _עמ' . 32-28 _1010 _? _0 _^ _11 0 / _1 _} _16 _¥ _1 _$ _} _1 _51 _זז _( _1 _ז _£ _\* _' _16 _>' , _ג _^ _. _£ _. _0 0 . 21 _מ 8 _£ ., 0 _*/ _01 _
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר