אויסטרקונים

עמוד:279

ארבע שורות מטושטשות הודיהו ה ... 1 ידיז , לעומתו , הציע לראות באות _בי''ת שלאחר בן קראה / השרק / קרי קיצור של 'בן' שלאחריו בא שם הסב . היעלמות כזו של _נו"ן בשמות פרטיים מוכרת בפניקית ובאוגריתית , ואולי אף במקרא , בשמות כגון בדקר , בענה , בדן וכיוצא באלה . 3 . 2 אוסטרקון נוסף ( איור ( 7 גילה אביגד בחפירות הרובע היהודי , ובו שש שורות בצדו האחד ושתיים בצדו השני . מילים מעטות בלבד ניתנות לקריאה במלואן : _3 _" אביגד , העיר העליונה , _עמ' ; 42 אחיטוב _, אסופת כתובות , _עמ' . 24-23 איור . 6 חרס העופל

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר