כתובות מונומנטליות

עמוד:274

איפשרה לחקוק אותיות בקווים רציפים ונאים . זוהי כתיבה פורמלית , אך נעדרת כאן ההצללה ( עיבוי קווים מסוימים ) המאפיינת כתיבה זו בדיו . לעומת זאת הועתקה ההצללה בקווים היורדים מטה וימינה" בכתיבה הפורמלית בכתובת השילוח , כתובת _.. _/ יהו אשר על _הבית' ובמרבית החותמות . _מתחת-לז _! _רך-המים _! בירכתי _! - נסח הכס _! קשה לעמוד על טיבה של הכתובת . ייתכן שתיארה מפעל או מבנה הקשור בצורה כלשהי למים . האות שאחרי ' בירכתי' יכולה להיות _ה "א או ו"ו , ומכאן ההשלמות האפשריות : 'בירכתי ה [ מערה ' [ ( ראה שמואל א , כד ד , ( או ' בירכתי ה [ בית ' _! ( ראה עמוס ו י ;( או שמא 'בירכתיו . ' השורש _נס"ח במקרא פירושו _עק"ר . את המילה 'הכס ' [ _! ניתן להשלים 'כס 1 א ' 1 או 'כס 1 ף . ' 1 _1 . 3 בחפירות עיר דויד נמצא שבר קטן 12 _x 8 ) ס"מ ) של כתובת על לוח אבן מוחלק ( ראה לוח צבע _: ¥ /// _1 1 _צבר-ה _מ 2 _1 _ןבשבע-עשר 1 3 _רבעי ו 1 4 / _כ 1 _גג כך נעדרת ההצללה גם בחריתה הדקה על לוחיות _ה המתכת מכתף הינום ( להלן _12 . ( י' נוה , ראשית תולדותיו של האלפבית , ירושלים תשמ '' ט _, _עמ' . 67 על הכתובות מעיר דויד בחפירות י' שילה הנידונות כאן ראה נוה , עיר דוד . המספר הקטלוגי של הכתובת : . _£ _1-1816 ראה גם : רנץ , אפיגרפיה , _עמ' . 191-190 איור . 2 כתובת מחפירות העופל

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר