תיאור המערות

עמוד:268

הסתם קיצור של פלטיהו — נתגלה גם חקוק על גבי אבן שנחשפה בחפירות בעיר דויד . בין ממצאי המאספה היה גם מטבע זעיר של כסף שנטבע באי קוס שבים האגיאי , שהוא כנראה מן הקדומים במטבעות שנתגלו בארץ ישראל , וזמנו המאה הו' לפסה"נ . חלק מכלי החרס שנתגלו במאספה זמנם הוא המאה הו' לפסה"נ , מן התקופה של שלטון הבבלים , לאחר כיבושה של ירושלים בידי נבוכדנאצר מלך בבל ; ( איור . ( 10 הדבר מעיד על כך שגם משפחות אמידות , ולא רק דלת העם , נותרו לשבת בירושלים לאחר חורבן המקדש וביצוריה של העיר , והם המשיכו לקבור את מתיהם במערות הקבורה שנחצבו בשלהי תקופת המלוכה . בדיקות אנתרופולוגיות הראו שבמאספה נמצאו שרידיהם של 95 נקברים לפחות . לפי ראשי החצים הרבים שנתגלו במאספה ניתן אולי להניח שחלק מן הנקברים היו קרבנות הקרבות עם הבבלים לפני כיבוש העיר ובמהלכו בשנת 586 / 587 לפסה"נ . _88 שילה , קדם , , 19 _עמ' יד . _1 _1110 _89 _מ _? _10 _מ _66 _^ _001 _ץ _^ _1011310 _0 _מ _^ _י _10111- _£ _. _821 _^ _, _מ _18 1 _ז _1 _" _: _£ _\ _03 _\ _' 3110 _ז _01 _ממ _1 _מ 1 _( _161 0 £ ט _, _1018 ( 1984- " _8110 _זז _115 _^ _10 _( _10 ] 0 _\ _1 _זו _11 _א , _15 _? _061 י 1 _זז _8316 1-5 _. קק 1985 ) , _90 הדין וחשבון האנתרופולוגי של ממצאי המאספה טרם פורסם ; נתון זה נמסר לי באדיבותה של _פרופ' פטרישיה סמית , שתפרסם את _הדץ וחשבון . איור . 10 מבחר כלי חרס מן המאספה במערה 24 בכתף הינום

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר