תיאור המערות

עמוד:264

מורמות . מאחורי כל אחת משתי האצטבאות נחצבה אל תוך הקיר גומחה מלבנית , שמפלס קרקעיתה זהה לזה של פני האצטבה הצמודה אל הגומחה . על פני האצטבאות ובקרקעית הגומחות נחצבו משכבי ראש , אחד לכל אצטבה ואחד לכל גומחה . משכבי הראש ממוקמים בצד הרחוק מן הפתח . משכבי הראש של מערה זו עוצבו בצורה נאה במיוחד , ובהם פתחי צוואר מוארכים ואלגנטיים . בקיר האחורי שמול פתח המערה נחצבה גומחה בעלת תקרה גמלונית , שמלאכת עשייתה לא הושלמה . ייתכן שכוונת החוצבים הייתה לחצוב במקום פתח לחדר קבורה נוסף , שלא הספיקו להשלימו . מאידך גיסא , ייתכן שהייתה זו גומחה לשמירת מנחות קבורה , או חלל של מאספה מטיפוס שאינו מוכר במקומות אחרים . קיים דמיון בפרטים שונים של תכנון שתי המערות הללו למערות בבית הקברות המזרחי שבכפר השילוח . דמיון זה מצביע ככל הנראה גם על קרבה בזמן , וניתן לתארך את שתי המערות למאה _הח' _לפסה"נ . מערות קבורה נוספות נחצבו במצוקי הסלע הנמוכים של גיא בן הינום ממזרח לברכת הסולטאן . מערות אלה נחפרו חלקית כאשר הורחבה דרך חטיבת ירושלים , העוברת בסמוך , אם כי כבר במאה _הי"ט העיד קונרד שיק על קיומן של מערות קברים במקום זה . אחת מחמש המערות שנתגלו כאן נמצאה חתומה , ובתוכה נראו שרידי הנקברים ושפע מנחות קבורה כפי שהונחו במקום בשלהי ימי הבית הראשון ( איור . ( 7 מערה זו מכונה 'מערת חמיאהל בת מנחם , ' על שמה של אחת מן _הנקברות שחותמה ועליו שמה נתגלה במקום . למערה זו יש שני חדרים שנחצבו זה לצד זה . בשני החדרים נחצבו אצטבאות להנחת גוויות הנפטרים . לפי ממצא כלי החרס , שנתגלה במערה זו באתרו , נראה שנהגו להניח למראשותיהם של הנקברים נר חרס , ולרגליהם לגין של יין . בדיקת השלדים שנתגלו במערה העלתה _שהנקברים היו כנראה בני משפחה אחת , בעלת כמה תכונות אנתרופולוגיות משותפות . בני משפחתה של חמיאהל היו כנראה מן האמידים שהתגוררו בגבעה המערבית של העיר . אל המערה נכנסו דרך פתח מרובע ונמוך , וממנו ירדו במדרגה בודדת אל החדר הראשון , שבו _81 לעיל , הערה . 38 מערות נוספות במקום זה נחשפו _בידי ג' _ארלשטיין מרשות העתיקות וטרם פורסמו . _ט _\( _± _\ _ו _111 _§ _3 _ג _1 _ט _1 _63 _מ _1 _, _61161 _$ _? _10 _י 16 _0 _. _801110 _^ _, _. ק _(} _, _5 _1892 , _ץ _£ _י _53 _1 לעיל , _הערה . 46 איור . 8 תוכנית מערות הקבורה בכתף הינום

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר