תיאור המערות

עמוד:257

מלכים א , ו ט , _טו ; ז ג , ז ; ירמיהו כב יד . ( במפגש הקירות והתקרה באולם הכניסה נחצב כרכוב זוויתי כפול , המזכיר את הכרכובים שבקבר _'אשר על _הבית' ובמערות אחרות של כפר השילוח , אך הוא מפואר מהם בהרבה . גובה הכרכוב הכפול הוא 38 ס"מ , שהם 5 טפחים , ושיעור הבליטה שלהם הוא 7 . 5 ס"מ , כלומר טפח אחד _* . כרכובים כפולים כאלה אינם מוכרים בשום מערת קברים אחרת בארץ ישראל , אך הם ידועים במערות הקברים של מלכי אררט ( אוךךטו ) בואן שבמזרח תורכיה וכן בפריגיה ( ממלכת משך ) שבמרכז אנטוליה . במרכז תקרת אולם הכניסה נחצב שקע אנכי ובתוכו חורים לקביעתו של מוט מתכת אופקי . היה זה ככל הנראה מתקן שנשא נברשת תאורה תלויה , בהשראת גופי תאורה דומים שנתלו באולמות הפאר של הארמונות . ברצפת אולם הכניסה המפואר נחצב _בירכתיים בור מלבני , שאורכו כמטר אחד , שבתוכו נתגלה בעת החפירות במקום ארגז מתכת מעוטר בתבליטים ; בתוך הארגז נמצאו , לדברי החופרים , 'עצמות צפרים ' . הארגז ותוכנו לא פורסמו כראוי ואין בידינו תמונות או אף תיאור מילולי מפורט . ארגז המתכת נגנב מאוספי האבות הדומיניקנים בעת מלחמת העולם הראשונה . הארגז ותוכנו היו ככל הנראה 'מנחת יסוד' _0810 _ק _, _(? _011 _^ _2110 _" _( _16 שנטמנה תחת הרצפה לפי מסורת הידועה לנו מארמונות באשור שבמסופוטמיה . בקירות סביב אולם הכניסה נחצבו פתחיהם של שישה חדרי קבורה , שניים בכל צד , מלבד בקיר הפתח לאולם . החדר הראשון שמימין לפתח האולם מדרומו הוא גדול מיתר החדרים ולא נמצאו בו כל מתקני קבורה ; הוא שימש לפי הנחתנו לטיפול בגוויות הנפטרים , אולי לבישומם ב'בשמים וזנים מךקחים' ( דברי הימים ב , טז יד ) על מנת לסתור את תהליכי _רקבון הגופות . סביב פתחי החדרים , בצד הפונה לאולם הכניסה , נחצבו מסגרות משוקעות , שנועדו אולי ללוחות עץ שבהם סגרו את הפתחים . חדרי הקבורה סביב האולם דומים בממדיהם _ובתוכניותיהם . מידותיהם הממוצעות הן כ 2 . 40 _/ 2 . 60 מ . ' גובה פתחי החדרים הוא 1 . 80 מ , _' ולכל חדרי הקבורה יש שלוש אצטבאות , המתרוממות לגובה של כמטר אחד משלושת עבריו של מעבר מרכזי , בצורת האות 'ח . ' אל האצטבה האחורית עלו בעזרת מדרגה אחת או שתיים , שנחצבו בסלע בירכתי המעבר , אל מול הפתח . בשולי האצטבאות , בצד הפונה אל המעבר המרכזי , חצוב מעקה נמוך שנועד למנוע נפילת חפצי המנחה שהונחו עם הנפטרים על גבי האצטבאות . בפני האצטבאות גולפו מן הסלע משכבי ראש , בצורת פרסה בולטת שקצותיה מתעגלים . משכבי הראש עוצבו באצטבאות הצדדיות בצד הפונה אל הפתח , ואילו באצטבה האחורית עוצבו שני משכבי ראש , אחד בכל קצה , כך _שהושכבו שם שני נפטרים בתנוחת _64 ג ' _ברקאי _, 'המגרה והטפחות _, ' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , יא , ( 1997 ) _עמ' . 45-32 וכן ראה : ברקאי , קברים וקבורה , _עמ' _65 . _152-151 , 126 _פיוטרובסקי ( לעיל , הערה , ( 15 _עמ' , 212 ציור . 60 _66 המקורות המקראיים מרמזים כי לתאורה בבתי אמידים לא הסתפקו בנרות החרס הרגילים , שהיו מצויים בכל בית , אלא התקינו מנורות כחלק מריהוט הבית . וראה , למשל , את ביתה של 'האישה הגדולה' = ) אצילה ) בשונם , שבעליית ביתה היו מיטה , שולחן , כסא ומנורה ( מלכים ב , ד י . ( בעיקר נזכרות מנורות במקדשים ( וראה : קונקורדנציה , ערך _'מנורה , _' וכן : מ ' הרן , 'מנורה , ' א '' מ , ה , טורים . ( 22-14 בהיכל _בלשאצר מלך בבל נזכרת _'נברשתא' ( דניאל ה ה , ( שהייתה מן הסתם מנורה תלויה . לצורך השוואה ראה גם מנורת תלייה אטרוסקית עשויה ברונזה מן המאה הה' לפסה '' נ , שנתגלתה _בקורטינה שבאיטליה : 0 , _מ 1 . 85 _\ _1 . ? _311011 ק _111 1978 _, _ז _' _0 _י _8 _\ _נ _) _מ _10 _ח _11 _" _7716 _£ _0- _" _5 _^ _" _, _$ _, _931 _ז _1016 _ז _^ _1 _ז _05115 1 _ק _1 _0 _£ _ז _411 _( _10110 _ו _0 _ץ _1968 8 . 5 . _21115 , _מ _6 _^ _? _13 _\ _' _6 _א _1110 _, _ז _010 _ק _\ _1€50

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר