הקברים בירושלים לאור המקורות הכתובים

עמוד:238

הנראים אף היום במקום , הם בעלי צורה מיוחדת של מחילות מוארכות בצורת מנהרה מקומרת . האחד , שנשתמר טוב יותר , אורכו 16 . 50 מ' ורוחבו 2 . 50 מ . ' הנתון הכרונולוגי היחיד לגבי מתקנים אלה הוא שהם קדומים לתקופה הרומית המאוחרת , אז נהרסו בפעילות של חציבת אבני בניין , כגורלה של רוב עיר דויד שנותרה מחוץ לתחומי העיר הרומית . חוקרים רבים קיבלו את זיהוים של מתקנים אלה שגילה וייל עם קברי המלכים , וביניהם ונסאן , מגדולי חוקרי ירושלים , ואטצינגר , גאלינג , אביגד _וב' מזר " . בחפירות וייל אין נתונים ברורים להוכחת עצם זיהוים של מתקנים אלה בקברים קדומים , ואף אין נתונים על ממצאים שיאפשרו את תיארוכם . החוקרים שזיהו בעבר מתקנים אלה בקברים של מלכי בית דויד לא הכירו את מערות הקברים הרבות מתקופת מלכי יהודה שנחשפו מאז לעשרותיהן ביהודה ובירושלים , והנתונים שהיו בידם על צורת הקברים באותה עת ועל נוהגי הקבורה בתקופת המלוכה היו מועטים ביותר . בין החוקרים שדחו את זיהוי המתקנים מחפירות וייל עם קברי המלכים ראוי להזכיר בעיקר את קתלין קניון , אך יש לציין שגם היום יש הנוטים לקבל את הזיהוי . לדעתנו , לאור חוסר התחכום בתכנון ורמת הביצוע הירודה בהשוואה למערות הקברים האחרות של תקופת המלוכה בירושלים ( להלן , ( אין לקבל את הנחותיו של וייל . עד לאחרונה התבססו רוב הדיונים על קברי המלכים על הנתונים הכתובים בלבד . דומה שעתה , כשיש בידינו מידע עשיר על מערות קברים מימי הבית הראשון בירושלים , ניתן לבסס את הדיון גם על מידע ארכיאולוגי . מתיאוריו של יוסף בן מתתיהו , המספר שהורקנוס והורדוס פתחו כל אחד חדר אחד בקברי המלכים , עולה שהמערה המלכותית הייתה מעין היפוגיאון ( מערה חצובה תת קרקעית נרחבת ) מרובת חדרים . שתי המערות שבחצר מנזר סנט אטיין ( להלן ) עשויות להיות מקבילה נאה למערות מרובות חדרים , מן הטיפוס שאליו היו שייכות גם מערות הקבורה המלכותיות . ולא ייפלא , על כן , שכמה מן החוקרים אף הציעו לזהות את המערות של סנט אטיין בקברים מלכותיים . בהקשר זה יש להדגיש גם את התפיסה האדריכלית הכוללת הדומה , ואת ההקבלות בפרטים _האדריכליים השונים בין מערות הקברים בירושלים למערות הקברים של מלכי אררט הקדומה ( אוררטו ) מן המאות _הח' והד לפסה"נ , הידועות בעיר ואן שבמזרח תורכיה . נראה לנו , לפיכך , שבקברי בית דויד _10 _. קק _8 1920 _, _ת _14 _, 1 , ? 3 _ע _/ 1 . _\\^ 6111 , _1 _/ _1 _0116 ( 16 _00 _. 36 _$ _11 ונסאן , ירושלים המקראית , _עמ' _21 _§ _0 _. ; 323-315 _ק _105 _, _1 _, _61 _ז _010511 _י _06 _> _1 _) _1 _* _1016-1 _1 , _§ , _811 _) _11 _^ _1165 1 ( 6 _( _1116 _x _11 _^ _, _011 _\ ¥ _312111 _§ _61 _מ . 1933 ; _£ _. _03111 י _0131 _) י 1937 , $ . _\' . _מ _§ _6 _מ 1 _ג ; _1111 אביגד , _הארכי _אולוגיה , _עמ' _1- ; 152-150 _ז _. 8 . _^ _13231 _, 7116 _1401 _* קק 1975 , _¥ _א _1 0 / _1 _} 16 _1 _^ _014 _, _03111611 _01 _1 _^ _, _ז _101 183-185 _12 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' _13 . 157-156 , 47 , 32-31 _ד' בהט , אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים , ירושלים , 1989 _עמ' _1 _< _8 _, . 161115016 _/ _11 , ; 30 _מ _// . _8 _[ _13 _16 _\* _' _¥ _01 _^ _י _? _11 _)> , ק _1 _\ _10 _} _1 _( _16010 _£ _1€01 810 _§ _10 _ז _0 35-42 _. קק . _1995 , וכמו כן ראה : אוסישקין , _כפר השילוח , _עמ' _14 . 261-260 ע' _קלונר , 'החומה השלישית מסוף ימי בית שני ומערות המלכים _בירושלים , ' א' _שילר ( עורך , ( ספר זאב וילנאי , א , ירושלים , 1984 _עמ' . 208-204 _15 _1 _$ _10 _? _6 _72077 _. _50 _ז _8 _^] _, _\/( _1 _ע 208-216 8 . 8 . _? _10110 _. קק ( _17101111 ) , _\ _105 _^\ _' 3 1959 , ( ברוסית . ( וכן ראה : אוסישקין , כפר השילוח , _עמ' _1 _868631011 _31 269-265 _ח _11606 _י _מ _\ 1 . 1 . _731113 ; 21 , _, _ע , 161 _, _41 _' _1 י 3 ק _1131 _711811 _ק _€3 _מ 24-28 _1116 1 _; _131113 _. קק ( 1994 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר