ירושלים בתפישה האסבטולוגית

עמוד:188

מלחמה ( פסוקים כג _, _כו . ( מודגש שהיה שם ארון הברית וכי פינחס בן אלעזר בן אהרן שימש בכהונה ( פסוק כח . ( עם בחירת ירושלים והקמת המקדש הועבר בית המשפט המרכזי להר הבית , אלא שעכשיו הממסד המלכותי היה אחראי למינוי שופטים , כנאמר : 'כי שם ישבו כסאות למשפט , כסאות לבית דוד' ( _תהלים _קכב ה . ( אכן , העלייה לרגל לירושלים הייתה ההזדמנות להודות לה , _' להיראות לפניו וגם להסדיר בעיות משפטיות חמורות שהתעוררו במשך השנה ולא נמצא להן פתרון . בכך הפכה ירושלים לסמל השלום בין אדם ובין רעהו , בין שבט לשבט , כנאמר : שאלו שלום ירושלם יהי שלום בחילך למען אחי ורעי ישליו אהביך שלוה בארמנותיך _אדברה נא שלום בך ( שם _ו-ח . ( ירושלים והמקדש הם הערובה לשלום בתוך ישראל פנימה , כפי שיוצא ממדרש השם _ירושלים שלם שלום , שעליו עומדים דברי המזמור . בהקשר זה מן הראוי להזכיר את בראשית יד . אכרם , אבי האומה , שב מניצחונו על מלכי הצפון ומתקבל על ידי _מלכיצדק מלך שלם , אשר 'הוציא לחם ויין , והוא כהן לאל עליון' ( פסוק יח . ( אכן , שלם ירושלם נופל על השם שלום . מסתבר מכאן כי ירושלים הייתה כבר בימי האבות מקום מושבה של אלוהות עליונה . התואר הכפול 'אל עליון קנה שמים וארץ' מורכב מיסוד כנעני ומסופוטמי קדום . בשבועתו מזהה _אברם אלוהות זו עם ה , _' באמרו : _'הרימתי ידי אל ה' אל עליון קנה שמים וארץ' ( פסוק _כב , ( לומר לך כי עוד לפני היות האומה , הייתה זו עיר השלום ומקום עבודתו של אלוהות עליונה , כאשר התואר הכפול 'אל עליון קונה שמים וארץ' הוסב על ה' אלהי אברם . זו המסורת הקדומה שעליה הסתמך ישעיהו כאשר הסב את מוטיב השלום על כל הגויים , ולאו דווקא על היחסים בין שבטי ישראל ( תהלים _קכב . ( בחזון אחרית הימים נוהרים הגויים אל הר בית ה' ומבקשים שם את דבר ה ; ' בכך יובטח השלום בין עם לעם : וכתתו _חרבותם לאתים לא ישא גוי אל גוי חרב וחניתותיהם למזמרות ולא ילמדו עוד מלחמה ( ישעיה ב ד . ( מן הראוי לציין כי כל הפרשה הושפעה ישירות מן החוק המשנה תורתי _הנ"ל , כפי שאפשר ללמוד על פי המילים המדריכות המשותפות בשני הקטעים להלן , והן _'דבר , ' 'הלך , ' יעלה , ' _יתורה יורהי , ' משפט . _' כנגד האמור בספר דברים : _23 ב ' אופנהיימר , 'אל עליון קונה שמים וארץ ( בראשית יד יח-כ , ' ( שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , ב ( תשל '' ז , ( _עמ' . 26-20 על זמנה של פרשה זו יש התלבטויות רבות במחקר . ראה : _< _1 0 / _\ _¥ _. _? _. _ת 7116 _* _1181011031 _83€1 _<§ _1011 י 11 _§ _111 , _ג 0 / _^ _11 _ץ _, _. _/ 01 ( 1 _/ 101 0 / 1 ) _16 _80€16 _{ _י _06116815 _\ _1 _\ 231-269 ; _. קק _0 _/ _1116 _£ 311 _> _' _0110- 0116 / 1101 _^ _65601 _^ _, 10 ( 1926 ) _, _ח _. _4 71111 _< 1 _86 _\ _' 1810 י 1 _, _ז _, _3 _, _450 _# , 88 ( 1942 ) , 1 _< _161 _י _;\ _813 _מ 010 _§> _' _0 _?\ _¥ _68161 _מ _61861 , _06116815 _, _031 _( _1611 ק $ 33 1 _¥ . ; _6 _. _^ _. _. קק 107-108 . _. קק 1964 , _¥ _א _011 _>' ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר