תוכנית המקדש

עמוד:159

הדביר הדביר הוא החלק הפנימי של הבית ( _מלכים א , ו יט . ( תפקידו של הדביר וחשיבותו נובעים מן החפצים שנמצאו בו : ארון הברית והכרובים . חפצים אלה סימלו את קדושת המבנה , ומכאן מקור שמו השני של הדביר , המופיע בספר דברי הימים וביחזקאל : _'קדש הקדשים . _' בעיה שהעסיקה הרבה את החוקרים הייתה שאלת היחס בין מידות ההיכל והדביר לבין אלה של ' הבית . _' מידות _'הבית' היו , כאמור , שישים אמה על עשרים אמה , וגובהו היה שלושים אמה . מידות הדביר ניתנו במלואן במלכים א , ו כ : 'עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו , ' כלומר , קובייה מדויקת , שכל אחת מצלעותיה ארוכה עשרים אמות . מובן שמתעוררת כאן בעיה : אם הדביר הוא חלק של הבית , כיצד ייתכן שהבית גובהו שלושים אמה והדביר גובהו עשרים אמה ? דרכים שונות הוצעו לתרץ קושי זה . בנצינגר הציע שגג הדביר היה נמוך בעשר אמות מגג ההיכל , וראה בכך השפעה מצרית _" . ייבין חידש הצעה נושנה , והיא שהדביר היה מוגבה וניצב עשר אמות _16 על מקורה וגזרונה של המילה _'דביר' ראה לעיל , עמ . 144 ' 67 ) , _01071 _" _^ _י _§ _61 _, _016 _81 _* _0 _/ _167 _667 _^ _0 _" _מ 21 ת 30 _£ _? _. 1 . _86 _. קק ? _1611 ) 1118 1899 , איור . 1 תוכנית מקדש שלמה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר