צורת המקדש

עמוד:150

ושבע אמות , אפילו לפי הגורסים שהיו שתי כותרות זו על גבי זו . ובוודאי נכונים הדברים על פי הגישה שהאולם היה חצר קטורה קטנה מוקפת חומה נמוכה וחסרת גג . ועם כל זאת , אפשר שהעמודים תמכו לא בגג ממש אלא _בגנונה שהיתה תלויה מחזית הבניין ( כהצעת אולט . ( היו חוקרים שייחסו לעמודים תפקידים פולחניים , כגון מזבחות גדולים להקטרת חלבים או אבוקות גדולות שאשן נראתה עד למרחוק . אך נראית יותר הנטייה לייחס לעמודים תפקיד סמלי כל שהוא . קרול מאירס הציעה שהעמודים ציינו את הבניין כמגורים של אל , ושהם הנציחו לדורות את כניסת _ה' למקדש ביום חנוכתו , כאשר הארון הובא אליו בתהלוכה מפוארת וחגיגה המונית . דעה זו נשענת על השוואת שני העמודים שבמקדש שלמה לזוגות עמודים שייצגו מקדשים שלמים ומגורי אלים בחפצי אמנות מהמזרח הקדמון , למן התקופה השומרית ועד לתקופה האשורית החדשה . במתן שמות לעמודים נהג שלמה כמנהג קדום ונפוץ , לקרוא בשמות כלי פולחן וחלקי בניינים . במקרא עצמו מצאנו , למשל , שיעקב הציב מזבח וקרא לו 'אל אלהי _ישראל' ( בראשית לג כ ;( ומשה בנה מזבח וקרא לו _'ה' נסי' ( שמות יז טי . ( באשר לשמות עצמם , נראית בעיקרה — אם כי לא בכל פרטיה — הצעתו של סקוט , שהמילים 'יכין' _ו'בעד הן המילים הראשונות של כתובות שהיו חרותות על העמודים ושכללו דברי נבואה או ברכה לשושלת המלך . שמות ברכה כאלו ניתנו למבנים חילוניים וקדושים במסופוטמיה . חמורבי מלך בבל בנה חומה בספר וקרא לה 'במצוות האל שמש , אין מתחרה לחמורבי . ' _נבוכדראצר מלך בבל קרא לארמונו החדש 'יחי _נבוכדראצר , יזקן מפרנס אסגלה . ' ומעניין ביותר השם שנתן סנחריב לאחד משערי נינוה : _'אנלל מכונן תקופת מלכותי . ' כהקבלה לתיאור העמודים וכעין אסמכתא להצעת סקוט , ראוי להזכיר לוח קטן שנתגלה בעיר אשור ושנתחבר , ככל הנראה , בימי תכלת ננרתה הראשון , לרגל הקדשתם של כמה עמודי עץ למקדש בעיר _כר תכלת ננרתה . בתעודה זו שני חלקים . הראשון מתאר את העמודים ואת כותרותיהם ומציין את אורכם , את עוביים ואת איכות מלאכתם . החלק השני מציין שנחרתו עליהם כתובות הקדשה מלכותיות , שהם הובאו מאשור _לכר תכלת ננרתה ושהועמדו במקדש בחמישה לחודש _^ _313111 כאשר המלך הקריב קרבן . הלוח מתאר , אפוא את העמודים , את כותרותיהם , את אורכם ואת עוביים , את מקום עמידתם ואת הכתובות שהיו עליהם . יש בו כדי להזכיר את התיאור המפורט של יכין ובועז , שאף בו מצוינים אורך העמודים , עוביים , מקום עמידתם והכותרות שהיו עליהם , והנה ציון שמות העמודים בתיאור המקראי מקביל לציון הכתובות החרותות על העמודים בטקסט האשורי . בתוך חצר המקדש , לפני הבית , עמדו מספר מכלי מים גדולים _: 'הים' ועשר 'מכונות' נושאות _' כיתת . ' _65-69 _. קק _" _16 _. _$ _, 4 _( _1956 _) _, _ט _# , י _113 _זז _013 ק _^ _6 _" מ _16 ? _111315 _0 _? _. _130111 _ת'י 143-149 8 . 8 . ¥ . _80011 , _. קק , 181 , 58 ( 1939 ) , י , _4 _^ _0 _, 17 _67 8032 י 1 _ט _311 _א _5 _ט _3 _מ _16 _ט _83 _י _61 , _מ _61 _< _1 _י 145-146 6 . _\\ _. קק , ( 1954-56 ) , והשווה : _347 _" _, _413 1 _, _, _4 _. _# _. : _חו _, _4 _. $ _. $ _> _' _/ _- _/< 2 _" _/? _0 _> _' _0 _/ _, _מ _50 _ץ _013 1972 , §§ _509-514 _מ _1081 _) _3 _( _16 _י _\\ _62 ראה : מאירס , שם . _63 ראה : אולט , האולם . _64 ראה : מאירס , יכין ובועז , והשווה עקבות הרגליים הענקיים המוליכים לדביר המקדש עין _דרא שבסוריה . ראה להלן , _עמ' _65 . 170 למנהג זה במסופטומיה ראה : / . _/ . _0611 _> _, _" _1116 _€ _/ _6 _/ _2 _( _\ _1680- _ת _/{ _מ _68 0 / _^ _x _\ _' 010 _05 _) _6018 1 _תז _3 _א

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר