צורת המקדש

עמוד:143

נמצא כנראה בפסוק י , שם נאמר ... ' ויאחז את הבית בעצי ארזים . ' לכאורה סותרות המילים האלה את הנאמר קודם בסוף פסוק ו : 'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית . ' ברם , יש לנקד את הפועל בצורה אחרת , לפרשו בבניין פעל ולא כבניין קל , לקרוא 'ויאחז את הבית בעצי ארזים , ' ולפרש כך : שלמה בנה את הבית כך שיחזיק את עצי הארזים או של הצלעות , היינו עיטר אותו בעצי ארזים . והנה מצאנו שימוש זהה לפועל _2 _" _ _0 _/ _1 _< _3 ( לאחוז ) _^ _" _2 _" ( לעטר ) בטקסטים אכדיים רבים שעניינם בחפצים _ש'אוחזר , היינו שעוטרו או צופו באבני חן , במתכות ואף בעצים ( ראה _83 _0 _/\ _0 _, _י _2 _^ _111 _ו _י 179 _$ _. _\ _. _. ק _. _(/ _1 _/ _1 _, אפשר שמעטפת העץ מילאה תפקיד אסתטי בלבד , בכיסוי האבנים השלמות והלא מסותתות , שמן הסתם לא היו יפות במיוחד . ועם זאת , אפשר שכיסוי הבית בעצי ארזים מילא גם תפקיד סמלי . כידוע , הרי הלבנון היו קדושים בעיני עמי האזור ואף נחשבו למושבם של אלים . כיסוי בית המקדש בעצי ארזים , הן מבית והן מבחוץ , היה הופך את המקדש למושב _ה'טבעי' של האל היושב בו , ויש במעשה כעין 'העתקת' הדירה הטבעית של האל אל המקום החדש . לפי פסוק ח , אפשר היה להיכנס אל החלל בין צלעות העץ ובין קיר האבן , דרך פתח בצד המזרחי של הבית , מימין לפתח ( כתף הבית . ( מהפתח נכנסו אל הצלע ( יש גורסים 'היציע ( ' האמצעית , היינו אל מסדרון שתקרתו היתה משטח העץ האופקי האמצעי ורצפתו היתה משטח העץ האופקי התחתון . בפנים היה אפשר לעלות _ב'לולים' אל היציע העליונה ולרדת אל היציע התחתונה . המילה 'לולים' יחידאית היא במקרא , והוצעו לה במשך הדורות שלושה פירושים עיקריים : ארובות או פתחים , מדרגות ( לולייניות ) או סולמות , או מעבר סגור בתוך הבניין . יהא הפירוש המדויק אשר יהא , תפקיד הלולים ברור : הם אפשרו גישה לכל חלקי היציעים ; מעצם הגישה החופשית ומציון עובדת הנגישות עולה שהיציעים מילאו תפקיד מעבר לתפקיד האסתטי או הסמלי . אפשר ששימשו כמחסנים לאחסון כלי פולחן , או לאוצרות המקדש , שכללו מתנות שהוקדשו לה' והיו אמורים להישאר מונחים 'לפני ה" _וכ'זכרוך לתורם לפניו . מתנות כאלה לא נזרקו מן הסתם אל תוך היציעים ברישול כבגניזה , אלא הועמדו בצורה מסודרת ; ושמא נראה היציע מבפנים כעין מוזיאון ( השווה 'בית נכתה י של חזקיהו ו'בית כליו ; ' שם אוחסנו אוצרות המלך ואפשר להראותם למשלחת השליחים של _מרודך בלאדן מלך בבל - ( מלכים ב , כ יב-יג ; ישעיה לט . ( סיפון הבית ( גגו ) היה עשוי עצי ארזים , שהונחו הן לרוחב הבניין והן לאורכו ( גבים _ושדרות . ( _36 _קליפורר , ההר הקוסמי , _עמ' . 132 , 60 בכתובת של נבוכדנאצר מכונה יער הלבנון _81 _6116111 _! _י 'היער הקדוש ; ' במקום אחר מצאנו _1 _1541 _\ _10 _? _41 _*^ _ן _, _< ' היערות של ( האל ) מרודף _81 _( , 1 174 , \ , _\ 16 ) א , ( והעצים שם נקראים _6 _
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר