צורת המקדש

עמוד:142

נפוץ בארץ ישראל ובסוריה , כפי שניתן ללמוד מתבליטי שן המראים חלונות בעלי מסגרות אחדות , זו בתוך זו וזו עמוקה מזו . על פי סברה אחרת _( _0110116110 _) המילים הללו אינן מציינות חלונות , אלא סוג של בניין , המכונה במקורות אכדיים _\> _11051 _^ _' והמוכר כסוג של בניין 'חתי' מערבי . לדברי בעל ההצעה , _"זחח _: _6 _# היה מבנה רוחב בעל שני חדרים , שעמד בחזית הבניין העיקרי . החדר הראשון היה מרפסת , ובה שניים או שלושה עמודים . לפני העמודים היו כמה מדרגות ; גרם מדרגות לצד המבנה עלה לקומה שנייה . פירוש 'לבית חלוני' ( מלכים א , ו ד ) מלשון _ז _$£ _" _ח _0 מחייב לפרש את המילה 'שקפים' כלשון 'משקוף' או 'אשקופה' ( השווה אכדית _ע _& _קק _* _, _11 _^ _קק _, _( _0 _^ _11 ואת המילה ' אטמים' כציון לעמודים , הקשורה כנראה לאכדית _" _1 _" _מ"ן _" _1 _" _/ _מ _. _^/ אם נפרש כך את הפסוק , הרי שהאולם לפני המקדש היה _רוחיט 1 _אז ברם בפני ההצעה הזאת נותרו עדיין קשיים לא מבוטלים . מצד אחד קשה להגדיר במדויק את צורתו של _01 _> _ת _* _ז _י _/ _9 ומצד שני קשה ליצור התאמה מלאה בין הבניין הזה לבין העדות המקראית המעורפלת על צורת האולם . יתר על כן , יחזקאל מדבר ( מ טז ) על ' חלונות אטמות' בתאי השערים במקדשו החזיוני . מצד אחד קשה להפריד את המונח הזה מהמונח בספר מלכים , ומצד שני אי אפשר לשלב את 7 _\ _11 _ז _} _1110 _ז _1 _ג _1 בתיאור של יחזקאל . אפשר לקיים את פירושו של אולט לפסוק רק אם נודה שמונחיו של יחזקאל נשמעים כמונחים ההומונימיים בספר מלכים אך אינם זהים להם . שני חדרי הבית ( למעט האולם ) היו מוקפים 'יציע' ו'צלעות , ' והחוקרים התקשו לפרש את המונחים האלה . רוב המפרשים והחוקרים סבורים שהמבנה היה כעין בניין צדדי תלת קומתי , עשוי אבן , שהקיף את הבניין משני _צדיו ומאחוריו והיה מחולק לחדרים או תאים . הקומה התחתונה , שרוחבה היה חמש אמות , היתה צרה מהאמצעית , שרוחבה היה שש אמות , וזו היתה צרה מהעליונה , שרוחבה היה שבע אמות . קיר המקדש היה מדורג , והיציע נשען על ה'מגרעות' שהיו בקיר הבית . חוקרים אחדים סברו שהיציע היה מבנה כלשהו על גג המקדש . ואולם , עדיפה הצעתו של מ' הרן , שראה בצלעות וביציע לא בניין צדדי בנוי מאבן ומחולק לתאים , אלא כעין תיבת עץ שעטפה את הבניין מבחוץ . לדעת הרן , הצלעות היו משטחי עץ שעמדו זקופים סביב לבית , ואילו היציע היה שלושה משטחי עץ אופקיים , שחיברו את הצלעות לבית ושבאמצעותם נשענו הצלעות על המגרעות בקירות הבית . מעטפת העץ כיסתה את הבית , שהיה בנוי אבן שלמה . חיזוק לדעה זו _30 _ידין , הבית הראשון , _עמ' . 190-176 לחלון אבן כשיטת _רש"י שנמצא _ב ! ק ! 5 _^ 0 ק £ שבקפריסין ראה : שילה , _קדם , _, 11 לוח _\ _. _£ _3138601 _§ _111 _$ _, ; 19 _\ _' _61165 _נ _* _0110019116 _( 165 _1001116 _$ _61 _( _16001 , _50 _// _, 94 י 1969 ת _16 _6 _ק _> _' _ים ( 1970 ) _, 11 . _§ 80 _310116010 _§ 1 _^ _1165 _3 _31 אולט , האולם . _32 זו _ההגדרה _המובאת _על ידי _אולט _. _לדיון _מפורט ב _1711 _11110111 ראה : _31 _) 1 _ ז _£ 61 1711 _סי 61 _( 111338 , _י _}\ _\\ 108 _. קק 2 _, 4 , 45 _( _1939 ) , ואת המקורות המובאים אצל _184-185 _. קק _; _0 _/ _40 _, _9 _, להגדרות מעודכנות ראה : קק , _# _1 _, _4 _, _\\ _, י _11 _כ 1 , _1 ת _9113 י _§ 61 , ת _1 _* 6 , / 3 / 4 ., _\\ _, 1 , _\ _3 _\ _1 8 _ח _9113 י 406-409 405-406 ; _6 . _1-1101143 , _. קק _33 ראה לאחרונה : _ח _^ _0 _00 _168 0 _זי _, _ת _6 _ו _0 _. _^ _. _1 _< _1 _^ _1 , י _16 ק 1 _ח _8 _16 י _ח 10 _ח 51 _( _1131 _) ' _1 _* 001118 _01 8010 _כ 6 8111 _י 11 _ארץ-ישראל _, כ ( תשנ"ד : ספר ידין , ( עמ . 112 * _107 * _* _: _יד _0 _ _^ _6 _1116 _5 _1 _^/\ _י 16 _¥ _3 $ _13 _ת'י _$ . _) . _0116116116 , י _ח _10 _ת 8010 _ח _* _' _0 _\ _1 _> ' _81611011 $ _811110 _[ _1116 _$ 1 _ז 284-294 , 385 _. קק _, _7 _^ _£ _8 _, 31 ( 1972 ) , _י _16 _ק _1 _ז _^ _35 ראה : מ' הרן , על יחזקאל פרק מא , _ד"ה 'הצלעות , ' עולם _התנ"ך : יחזקאל , ירושלים , 1996 _עמ' . 212

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר