מבני ציבור

עמוד:128

לעומת ההצעות הראשונות שהועלו לאחר חשיפתו — לראות בו חלק מן הביצור המזרחי של העיר — מאז גילוי תוואי החומה במורד המדרון נדחית השערה זו , אף כי החומה והמבנה המדורג נבנו בתקופות שונות . המבנה המדורג מצוי אפוא בדיוק בגבול שבין אזור המגורים של העיר , המשתרע מכאן ודרומה , לבין אזור ציבורי / מנהלי המשתרע מכאן וצפונה . על כך מרמזים הנתונים הבאים : בחפירתה בצפון עיר דויד , בשטח חפירה , 11 חשפה קניון שרידי קירות בנויים אבני גוויל גדולות , ודימתה לזהות בהם קטע של חומת סוגרים . מאחר ששרידי בנייה אלה כבר ממוקמים בחלק הרמתי של עיר דויד ( כלומר לא במדרון היורד לקדרון , ( היא ביקשה לראות בהם חומה פנימית בת 2 המאה _הט' לפסה"נ , שסגרה על האקרופוליס או על הרובע המלכותי של העיר . _" יש לציין כי הבנייה איננה בבניית גזית מן הסוג שנמצא בחומות הסוגרים של מתחמים מלכותיים במגידו , שומרון ורמת רחל . נראה כי למרות שסביר לזהות כאן ( או אולי מעט צפונה יותר ) את האזור הממלכתי , אין די בשרידים שנחשפו ובאופים כדי לרמת על מעמדם הממלכתי . העדות המובהקת ביותר היא מציאתה של כותרת עמוד מאבן , מן הטיפוס המכונה ' _פרוטו איאולי' ( איור , ( 13 שכדוגמתו נמצאו בחצור , שומרון , מגידו , דן ורמת רחל , בשכבות מן המאות הט - ' _ד לפסה"נ , ובזיקה למבני ציבור מתקופת הברזל . הכותרת נמצאה שלא באתרה , בקצה הצפוני מערבי של שטחי החפירה שחפרה קניון במורד עיר דויד , ויש בה כדי להעיד על סמיכותם של מבני ציבור בחלק הרמתי של צפון עיר דויד . _112 קניון , חפירות , 1962 לוח , _3 : _/* _עמ' _113 . 18-17 ראה לעיל , הערה . 47 עם זאת , יש לציין שעדיין לא נתגלו בירושלים שרידי בניית גזית בטיב מעולה , מן הסוג שנחשף _בשומרץ וברמת רחל או אף במגידו או חצור _, שניתן היה לייחס בביטחון רב לבנייה מלכותית . איור . 13 חפירות ק' קניון בעיר דויד . כותרת פרוטו איאולית

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר