מבני מגורים

עמוד:121

מבני מגורים חפירות קניון בעיר דויד קניון חשפה ראשונה ותיארכה נכונה בתי מגורים משלהי תקופת הברזל , הן בראש החתך הגדול היורד במדרון המזרחי של עיר דויד והן בתחתיתו . בית המגורים העליון נמצא בנר לתוך מבנה האבן _811 _> _115011€5 _1 _( _6 _^ _1- _89 י _1 _מ _. _161115316 י _§ _, _מ 302 _1 _( . _03111 _. ק 1937 , _מ _§ _6 _מ _1 _ג _111 _ז _16 _x _1 _* _011 _, ( התוכנית ;( _אבי יונה , הטופוגראפית , _עמ' , 163 מפה ; אביגד , הארכיאולוגיה , _עמ' _, _150-149 _מפה _90 _. _8 _, _( _2 : 8 קניון , חפירות , 1964 _עמ' _91 . 15 אביגד , העיר העליונה , עמ _' _92 . 60 ד' _אוסישקין _, 'מפעלי המים של ירושלים בימי חזקיהו , ' קתדרה , 70 ( טבת תשנ '' ד , ( _עמ' . 28-3 _93 _עי מזר , 'האם נחצבה נקבת חזקיהו לשווא , ' ? קתדרה , 78 ( טבת תשנ '' ו , ( _עמ' ; 188-187 ד' אוסישקין , 'שתי גישות בחקר הארכיאולוגיה של _ארץ ישראל , _' שם , _עמ' . 189-188 מובן מאליו שפרשנות הנתונים לפי _אוסישקין מסירה את הזיקה בין מקום הברכה והצורך להגן עליה , לבין שאלת התרחבות תחומיה של העיר בשלהי תקופת הברזל . ראה גם להלן , _עמ' . 222 ( 1 ) גאלינג , _אביגד ואבי יונה , שנקטו גישה המצמצמת את היקף העיר לקראת שלהי ימי הבית הראשון , עמדו על הבעיה שברכת השילוח מצויה מחוץ לתואי החומות . לפיכך הוסיפו בשחזוריהם קטע חומה המקיף את הברכה _ומצרפה לתחום המבוצר של העיר , היא 'חומת ברכת השלח' ( נחמיה _גטו . ( ( 2 ) קניון , בניסיון להיאחז בתאוריה המינימליסטית , העלתה רעיון דחוק ובלתי סביר כי יעד המים שזרמו בנקבה היה מאגר מים _תת קרקעי חצוב , שגופו אמנם נמצא מחוץ לתחום עיר דויד אך פיו נמצא בתוך תחומי _העיר . ( 3 ) משנפלה התאוריה המצמצמת את היקף העיר , בין השאר בשל גילוי השרידים ברובע היהודי , נפתרה ממילא בעיית מיקומה של ברכת האגירה המקראית שהייתה יעד הנקבה . עתה , משהתרחב תחום העיר באופן ניכר מערבה והגיא המרכזי כולו נמצא מעתה בתוך תחומי העיר , נקל להבין כי חוצבי הנקבה לא נתקלו בבעיה כלשהי מלכתחילה . יעדם היה מכוון אל שטח בתוך התחום המבוצר של העיר . ( 4 ) לאחרונה קרא ד' אוסישקין תיגר על הדעה המקובלת בדבר עצם מטרתה של המנהרה . הוא סובר שהיא נחצבה אמנם ממעיין הגיחון , אך יעדה לא היה ברכת אגירה בגיא המרכזי ( במקומה של הברכה הנוכחית , הוא מקומה של ברכת השילוח מימי הבית השני , ( אלא בברכה שהותקנה בנחל _קדרון , לשם השקיית גני המלך באזור זה . לדעתו המנהרה שבה נמצאה הכתובת כללה בהמשכה גם את הקטע המכונה בשם 'תעלת העודפים , ' ומכאן שנמשכה עד לנחל _קדרון . על פי הצעה זו נועדה הנקבה הארוכה והמפותלת למשוך מים מן המעיין שבמעלה המדרון , לשם השקיית גנים שבמורד _הקדרון . קשה לקבל הצעה זו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר