צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:105

המבנה המדורג לא היה בתקופה זו חלק מביצורי העיר . נותרה בעינה הפרשנות בדבר היות המבנה קיר תמך לייצוב ראש המדרון המזרחי . יסודות המבנה אינם מונחים על גבי הסלע הטבעי . הוא משמש אמנם כעין ציפוי מסיבי , המכסה קירות , מילוי עפר ואבן ואולי גם מפולות מן התקופה הכנענית , וזאת כדי לייצב את המדרון וכדי ליצור משטח יציב לבנייה מעבר לראשו , מערבה . יש במבנה אבן זה אפוא , רק כדי לרמוז כי בתוך תחומה של הגבעה המזרחית , ממערב _ומצפוךמערב לראשו , היה ניצב בראשית תקופת הבית הראשון מבנה ציבורי שלא שרד . עדות מסייעת לקביעה זו ניתן למצוא בכותרת האבן , מן הטיפוס המכונה _פרוטו איאולי , שמצאה קניון באזור זה . אף שלא נמצאו שרידי הבניין שאליו השתייכה כותרת זו , ניתן להניח כי היה בסביבה הקרובה . ( 5 ) בשנים 1998-1996 ערכו ר' רייך _וא' _שוקרון חפירות בצמוד למעיין הגיחון , ממערב ומדרום לו . בחפירות אלו נחשפו שרידי מגדלים איתנים , בנויים באבני הבנייה הגדולות ביותר מסוגן שנחשפו עד עתה במקום כלשהו בירושלים לפני תקופת הורדוס ( ראה _עמ' , 202 איור 3 א , ( החרסים המתגלים בזיקה לשרידי בנייה אלה מצביעים בעליל כי המבנה נבנה בתקופת הברונזה התיכונה . יחד עם זאת מעידים החרסים כי המבנה היה חשוף , ואולי אף בשימוש , גם בשלהי תקופת הבית הראשון ( המאה _הזי לפסה"נ . ( _דרום מזרח עיר דויד שטח החפירה הנרחב ביותר שנחשף בחפירות שילה ( שטחים ס _( _£ + היה במורד המזרחי _והדרומי מזרחי של עיר דויד . המבנה העיקרי שנחשף כאן הוא קטע ארוך ( _כ 90 מ ( ' מחומת העיר ( קיר ( 219 משלהי תקופת הבית הראשון . מאחר שתווי החומה נבחר בחפיפה עם תווי חומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה , הבונים שילבו במהלכה קטעי חומה קדומים , הניכרים באבני הגוויל הגדולות והבלתי רגולאריות ( אולי בחרו הבונים בקו זה בכוונה , כדי לחסוך בבנייה ובהובלה של אבני בנייה . ( השימוש החוזר בקטעי חומה קדומים הוא העומד ביסוד אי סדירותה של החומה . פניה החיצוניים ( המזרחיים ) של החומה מונחים בהתאמה , למצוק סלע קטן , ובנאיה עיצבו בפניה המזרחיים קדמות מטיפוס 'שיני מסור , _' האופיניות לבניית חומות בתקופה זו . חלקה הפנימי של החומה עשוי מילוי אבן , ההולך ונמשך עד פני הסלע המשופע שמאחוריו , ומכאן העובי הלא אחיד של החומה ( בין 5-3 _מ' לערך . ( לפי שילה , תהליך זה חל בשלהי המאה _הח' ( שכבה . ( 12 קטע זה הוא קרוב לוודאי המשך דרומי של קטע החומה _8 _) _א _11 _ג _(\^ שחשפה קניון באותו מפלס על גבי _* רייך ושוקרון , ירושלים עיר דוד ; הנ '' ל , הגיהוץ . ר' רייך , 'אור בקצה המנהרה , ' עתמול _, כ '' _ד , 4 ( תשנ '' ט , ( _עמ' . 21-19 _* שילה , קדם , , 19 _עמ' ו-יב . _47 קניון , ירושלים , לוח 20 ( ההקבלה של קניון בכיתוב ללוח זה לכותרת _'דומה' כביכול מבית שאן אין לה על מה לסמוך . (! ראה גם : ¥ . _6 _זו _1101 _0 _^ _1 _$ _1061 _ק 1 81111011 , _7 _/ _16 _1 _1010- _^ _€011€ _€0 _ה _11516 _ג _1 _, 11 ) , _. _1€1 _ז _{ _06 _^ _61 ץ _11 _ו _65 _} _110 _/ _- _\ _1050 _10-11 _. קק 1979 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר