צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:104

שהפריד בין מבנה האבן המדורג ( שכבה ( 14 לבין מערכת קירות תמך , שנותרו באתר , לדעתו , מן התקופה הקודמת ( שכבה . ( 16 על פי זה , המבנה המדורג נבנה במאה הי' לפסה"נ , ואילו קירות התמך שרדו ממבנה כנעני מן המאה _הי"ד-י"ג לפסה"נ . הסוגיה נבדקה מחדש כאשר עובדו ממצאי החפירה של משלחת שילה בידי ג' קהיל _וד' טרלר , הטוענים כי שברי כלי החרס שנמצאו בתוך ליבת המבנה המדורג זהים לאלה שהוצאו מתוך תאי המסד . לטענתם , קירות המסד והמבנה המדורג שמעליהם הם מבנה אחד , שהוקם בתקופת הברונזה המאוחרת ב ( המאות הי"ג-י"ב לפסה"נ . ( קהיל וטרלר החזירו , אפוא , את המבנה המדורג אל התאריך שנקבע לו בראשונה על ידי מקאליסטר . שלב נוסף בחקר המבנה המדורג היא עבודתה של מ' שטיינר , החוקרת את הממצאים מחפירות קניון . בדיקה חוזרת של החרסים מחפירות אלו הראתה כי קירות המסד והעפר שביניהם הם אמנם מסוף המאה _הי"ג וראשית המאה _הי"ב לפסה"נ ( מעט מאוחר לתאריך שנתנה קניון , אך בהתאמה לתאריך של קהיל וטרלר ;( אולם יחד עם זאת חזרה שטיינר לדעתו של שילה , שהמבנה המודרג נוסף במאה הי' לפסה"נ אל המסד , שנותר מפרק זמן קודם . בעיקר הצביעה על העובדה שבעוד שבחלקו הצפוני והמרכזי של השטח בנוי המבנה המדורג ומכסה את המסד הנ"ל , הרי בדרום השטח חסרים מסד הקירות ומילוי העפר , ומבנה האבן המדורג נבנה כאן על מילוי של אבני גוויל בלבד . המבנה המדורג משתרע , אפוא , דרומה אל מעבר לגבול המסד , ומכאן שהוא לא נבנה בהתאמה אתו ולכן הוא מאוחר לו בבנייתו . לדעת שטיינר , ניתן למצוא במערכי הביצורים של אתרים ביהודה במאות הי - ' ט' לפסה"נ עדויות לשימוש בציפוי אבן ( כעין חלקלקות ) לחזית החיצונית והתחתונה של חומות עיר , כגון בתל נצבה , תל חסי , לכיש , באר שבע , תל מלחתה ועוד . יש לציין , כמובן , כי אף לא אחד מאלה איננו גדול ומרשים כמו זה שנבנה בירושלים . גם אם נבנה המבנה המדורג בתקופת הברונזה המאוחרת , הוא בוודאי המשיך לשמש כמבנה תמך למבנה ציבורי שנבנה באזור השטוח הסמוך לראשו , בשלבים הראשונים של תקופת הבית הראשון ( ראה עוד להלן , _עמ' . ( 128-127 רק בשלהי תקופת הבית הראשון , בעקבות מצוקת המקום בתוך העיר , הופקר המבנה לצורכי בנייה למגורים . משגילתה קניון את קו הביצורים מימי בית ראשון במורד המדרון המזרחי , התברר כי _56 10 _1 _^ _1 _. _44 _ת _0 _ק _^ _65 _י _131161 , _. ס _1 ( _6115 . ) , _5 _;*/( _£ _( _2 _/ _; . _\ _1 . _0311111 _& _ת _113 _י _, _/ _1 _. _811 _^ _11 _4 _. _1 _. _/\\ _י _01 _מ _1993 , _8161 _מ _7040 _. _) _' 7990 , _. _16111 $ _3161 _ץ _- _^ _06010 _^ _ו _^ ץ _6 _( _1 _\> _ז _1160 _ס _8 _ת _£ _\ _03 _\ _' _3110 _י 625-626 ; 1 ( _16111 _, _. קק _1 _¥ 1 _§ _31 81111011 _31 1116 _011 _> _' 0 / _03 _* _14 _, 1978- _זז _48016 _ו _61 _נ _11 _ז 31-45 1985 _' , _}{ . _06 _\ ' 3 ( 6 ( 1 . ) , _411€12 _. קק _6016 _^ _, _. _161118316111 1994 , _ע _, _1 _( _6 _ובעיקר _45 ראה _עמ' 34 לעיל . 35- הערה וראה גם 39 הערה . יש לציין , 19 לעיל כי תיארוכם של , שני המגדלים הרבועים וקטע החומה שחשף מקאליסטר , כפי שקבעה קניון , לתקופה ההלניסטית מקובל על הכל . יש לזכור כי מקאליסטר ייחס את הביצורים ליבוסים , בעיקר על סמך אינטואיציה , המושפעת מ'הלך רוח מקראי' ולא מניתוח סטרטיגרפי או ניתוח טיפולוגי / כרונולוגי של שברי כלי חרס . 1 : _* _ת _18316 _ך 01 _. 161 _קמ _16 161 ) _118116 _831 _ו _1 _י < 1 _\ _1 . 81611161 , _מ 3 _ת _> _' _0 _מ _11116 _\ , _1303118161 _£ _6 _ק _106 _? 10 _ז _, _516 _/ _102 _/ _^ _10 _^ _06010 _^ 1116 _£ _\ ' 1 ( 16 _י _15 _ז 81111011 _£ _x _^ _3 _\ _' _3 _^ _10 _10 _^ 1990 ( לעיל , הערה , ( 44 _עמ' _, ; 588-585 _י 1116 _76113068 _0 _? _. _16111831618 _§ _מ 311 _ס86- _י 1 , _זז 13-20 1 ( _16 _. קק / _£ _7 , _44 ( 1994 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר