צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:101

התגלית _ותיארוכה הנ"ל יצרו קשיים אחדים , ביניהם העובדה שלעיר היה מתאר צר ביותר ( כ 70 מ ( ' וארוך ( כ 400 מ . ( בעיקר בולטת שאלת _ה'היגיוך במיקום הפתח העליון של מערכת פיר וורן מחוץ לתחומי העיר ; שהרי כראוי למפעל מים , אמור היה פתח זה להימצא בתוך התחום המבוצר של העיר , כדי שיוכל להבטיח גישה בטוחה מתוך העיר למקור המים בשעת חירום . הסיוע שביקשו חוקרים למצוא _ב'פשפש' שחשף פרקר בסמוך , כפתח גיחה למבקשים להתגנב מן החומה שחשף מקאליסטר אל עבר הפתח העליון של פיר וורן , לא היה סביר . לפי הצעה אחרונה , ברור כי אין זה שער כלל , אלא שריד של בית מגורים ( ראה להלן . ( ( 3 ) קניון חפרה בין השנים 1967-1961 חתך היורד לאורך המדרון , מן 'המגדל היבוסי' שחשף מקאליסטר בראש המדרון וכמעט עד למעיין _הגיחון שבתחתיתו . החפירה הראתה תחילה שהמגדלים והחומה שחשף מקאליסטר בראש המדרון בנויים על גבי שרידים מימי הבית הראשון , ולפיכך הם מאוחרים יותר , אל נכון מן התקופה הפרסית והתקופה ההלניסטית ' ) החומה הראשונה' של ימי הבית השני . ( לפיכך הוצאו השרידים האלה מן הדיון על התקופה הכנענית וימי הבית הראשון . קניון גם ייחסה תחילה את מבנה האבן המדורג למגדל הגדול ולתקופה ההלניסטית ( אך ראה להלן . ( מתחת למבנה המדורג , ואף בצדו , במקום שהוא חסר ( בעיקר מדרום ל , _0 חשפה קניון סדרה של קירות מדרגה ( טראסה ) בנויים אבני גוויל עם מילויי אבנים ועפר ביניהן , ובהם חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת ( המאות הי"ד-הי"ג לפסה"נ . ( לפי דעתה , זה תאריך מבנה הקירות עם מילויי העפר שביניהם . מאז חפירת קניון נעשו תיארוך שרידי בנייה אלה והבנת תפקידם אחת הבעיות הקשות בתולדות ירושלים . לעומת קטע הביצור שחשף רדתן בראש המדרון , סמוך להר הבית ( לעיל , 'חומת העופל , ( ' חשפה קניון ( בשטחי חפירה _0 _* _11 _, _/ _± _מ _( _' _11-6 שרידי ביצור נוספים , שחלקם בהבנת מתאר העיר המזרחי בתקופת הברונזה ובימי הבית הראשון היה מכריע . בשליש התחתון , לערך , של מורד המדרון נחשפו שני קטעי חומה . החומה האחת , הקדומה ( מכונה בפי קניון _6 _א _11 _ג _, _(\ _¥ בעובי ממוצע של 2 . 5-2 . 0 מ , _' בנויה אבני גוויל גדולות ומושתתת על גבי הסלע . זמן בנייתה — תקופת הברונזה התיכונה ( המאה _הי"ח _לפסה"נ . ( יש לציין כי קטע נוסף מביצור זה נחשף עוד קודם לכן בידי פרקר , אך קניון התעלמה מתגלית זו . חומה נוספת , בעובי של כ 5 . 5 מ , ' בנויה אבני גוויל בינוניות , מהוקצעות , על גבי מסד עשוי מאבני גוויל גדולות ( מכונה _^ _א 11 _ג , (\ _¥ שחלקן פורק בוודאי מן החומה הקדומה הסמוכה ( איור . ( 2 י * קניון , ירושלים , לוח ; 10 קניון חפירה בירושלים , לוחות 43 , 26-24 שמאל _למטה ; וראה פרק שלישי לעיל . _41 ראה : _ונסאן , ירושלים התת קרקעית _, לוח _/ 1 _י , מס' , 1 / _£ , 7 ; 17 י _זז _16 _ג ; _61115 ת 011 _1 _* _316 _$ 0 _ג _? י 163-164 _8 _. _861011 , _. קק 37 ( 1987 ) , _42 קניון , ירושלים , לוח , 10 בחלק הימני של התמונה , וכן לוחות ; 38-36 קניון , חפירה בירושלים , לוח 43 שמאל למעלה . קניון ניסתה לזהות בחומה זו שלבי בנייה אחדים , אך בדיקת הנתונים מחפירה זו בידי תלמידיה וממשיכיה העלתה כי מדובר בשלב בנייה יחיד . ראה : _ח _016 0 _א _^ _י _1161 11111 _^ _1 _. , _81611101 ק _* _6 0 _מ _311 0 _י _106 _\\ _ז _1116 11011 _^ _\ _06 _? 6 27-32 _. קק _, _/> _££ _, _118 ( 1986 ) , י 1 _ז _183161 _ח _05 _. _16

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר