פרק חמישי בין מצרים לבבל וחורבנה של ירושלים

עמוד:86

היה הפלג האנטי מצרי בקרב ההנהגה , אולם התגובה המצרית באה כבר לאחר כשלושה חודשים . יהואחז הוגלה בידי המצרים ובמקומו המליך פרעה נכו את יהויקים . עתה משלה מצרים למעשה על יהודה , ומעבר לה על כל האזור עד לפרת . ימי הקיץ והסתיו של שנת 609 בירושלים היו סוערים ועמדו בסימן של חוסר ידיעות , כאשר שלושה מלכים נתחלפו בזה אחר זה בנסיבות בלתי רגילות . נקודת המפנה הגורלית הבאה נסתמנה בזירה הבין לאומית , במערכת כרכמיש בשנת , 605 שבה הביס נבוכדנאצר , הכוכב העולה בבבל , את צבא מצרים שוק על ירך . בכך נחרץ למעשה גם גורלה של ארץ ישראל . אך ההנהגה בירושלים , ובראשה המלך יהויקים , לא עמדה על הנסיבות המדיניות החדשות ולא הסיקה , גם לא באותה שעה וגם לא מאוחר יותר , את המסקנות ההולמות מעליונותה של בבל ; היא דבקה בתדמיתה של מצרים כמדינה בעלת עוצמה . לעומת זה הזהירה העילית ביהודה — שורת נביאי האמת , כירמיהו ויחזקאל — מפני תדמית השווא של מצרים . ירמיהו הטיף עד לסוף המר להיכנע לבבל מרצון , ואף יחזקאל ראה במצרים נמר של נייר ( יחזקאל יז ז ; כט ו ז : 'משענת קנה לבית ישראל , ( _' המפתה את יהודה והופך אותה לבת זנונים . אכן , במליצת הנביאים הושוו יחסי החוץ , והיחסים הבין לאומיים בדרך כלל , למעשי זנות . כך נטלו הנביאים חלק בקרב תושבי ירושלים בשאלת האוריינטציה המדינית , ולימים הלך _ונתחדד הקיטוב בין הפלג הפרו מצרי והפלג שנטה אחר בבל . ואכן , שיעבוד יהודה וירושלים לבבל לא בושש לבוא , אם כי תאריכו המדויק עדיין שנוי במחלוקת . נראה כי יהודה החזיקה מעמד שנתיים נוספות אחרי קרב כרכמיש ונכנעה לבבל בחורף . 603 אמנם כבר שנה לפני כן כבש נבוכדנאצר את העיר אשקלון , ושעת חירום זו היא בוודאי סיבת ה'צום' שהוכרז לפתע בירושלים . אולם מצרים התמידה במעשי ההסתה ביהודה כדי להחזירה לחיקה . בכך טמונה נקודת המפנה השלישית , הכרוכה בהתמודדות צבאית ישירה בין מצרים ובבל . לאחר כשנתיים וחצי של קבלת עול בבל , מרד יהויקים , בלי ספק בעידודה של מצרים . עיתוי המרידה היה כרוך , ככל הנראה , בהתנגשות הבבלית המצרית שחלה , על פי הכרוניקה הבבלית , בחורף 600 / 601 לפסה"נ . היה זה מאורע מדיני וצבאי בולט , שכן נבוכדנאצר העז לתקוף את גבול מצרים עצמו . הכרוניקה הבבלית אינה מעלימה את מחדלי צבא בבל ואת שיבתו למולדתו כלעומת שבא . כשלון צבאי זה הוא שהניע בוודאי את יהויקים לפרוק את עול בבל ולערוק אל המחנה המצרי . תגובת בבל על בגידת יהודה באה רק כעבור שנתיים , בחורף , 598 / 7 כאשר נבוכדנאצר , בשנת מלכותו השביעית , ערך מסע צבאי נגד ירושלים , במפגן כוח מאין כמוהו . הכרוניקה הבבלית מימי _2 _^^ _מ _^/^/** _0 _ן _§ _61 _, _^ _^ _5 _^/ _1 _ג _0 _7 . _£ _11 _ח 270 _. קק _1 _£ _160 _> _11611 _> _110 _( 1 ( 82 _/ _4 _\ _¥ _, _120 ) , _8611111 _& _^ _6 _^ _ז _11 _£ _16 _* _161 _, _מ _^ _161 _. _י 139 _$ _. _; _8 _. _\\ _. קק _¥ _0 _* 1989 _, _11 _) 13 _תט 1 _נ _< _1 _/ 115 _^ _16 _$ _5 _( _1 _£€ _, _0 _ח _0 _{>} _161 _0 _ז _? - _771 _£ 81-96 _. קק _6 1988 , ראה : וייזמן ( לעיל , הערה _, ( 4 _עמ' . 68 הכרוניקה _* _ ראה הבבלית שפירסם _. ז _.. _ס _0111€16 _$ 0 / _€1101610€0 _) _1 _£ _" _! _££ _ז 1 _£ _111 _, _€ _} _1 _ה _, _1 \ _¥ _186 _ת 1 1 _} 16 _811115 _) 1 _\ _111561 _* _ז ( 626-556 8 . _0 . ) 1 66 _$ _{ _. קק 1956 , _מ _( 10 _ח 1 _^ 0 _5 ראה בהקשר זה את _דברי נביאי האמת ירמיהו ב ג ; הושע ב ; יחזקאל טו . והשווה דרך משל : _^ _1 . _0 _* _¥ _0 _* _, 1983 , _א _016611101 _£ , _£ _261161 1-20 _,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר