המלחמות על ירושלים

עמוד:82

של אחז להצטרף לברית אזורית שהתארגנה נגד ההתפשטות האשורית , ברית אשר _כללה , מלבד ארם דמשק וישראל , גם את ערי החוף הפניקי ופלשת . עד אותה עת נקטו מלכי יהודה מדיניות ניטרלית ביחס לאשור , אך אחז העריך שהצלתו תבוא מהכרה במרות אשור , והוא נכנע לתגלת פלאסר והיה לו לעבד . השתעבדות זו עלתה לו בתשלומים כבדים של כסף וזהב מאוצרות המקדש והמלך ( מלכים ב , טז ח ;( ויהודה הפכה לווסאל אשורי . במסע האשורי לארץ ישראל , בין 732-734 לפסה"נ , נכבשה דמשק וסופחה לאימפריה , וחלקים נרחבים של ממלכת ישראל בגליל ובגלעד נקרעו ממנה וסופחו גם הם ( _מלכים ב , טו _כט ; טז ט ;( אך ירושלים אכן ניצלה . האיום הרביעי על שלמותה של ירושלים בא בימי חזקיהו בן אחז ; איום זה , בנוסף להיותו המפורסם ביותר , היה המסוכן מכולם . מדובר בהתקפה של צבא אשור , בהנהגת המלך סנחריב , שהגיע לארץ ישראל בשנת 701 לפסה"נ כדי לדכא את ההתקוממות האזורית שפרצה כאשר עלה לשלטון לאחר מות סרגון ב ; _' חזקיהו עמד בראש המורדים , שחשבו להשתחרר מעולה של האימפריה . הדיווחים המקראיים והאשוריים על מהלכי הקרבות משלימים זה את זה , אם כי אין ביניהם הסכמה בכול , במיוחד בשאלת גורל ירושלים . הרשום במלכים ב , יח יג-טז , בקטע שהוא דמוי כרוניקה , מודה שלאחר תפיסת כל מבצרי יהודה על ידי צבא סנחריב , חזקיהו שילם פיצויים כבדים ושוב , _מ'כל הכסף הנמצא בית ה' ובאוצרות בית המלך . ' לפי הכתובת האשורית הושגה תוצאה זו לאחר _שיעל ארבעים ושש עריו הבצורות , ערי חומה ועל ההערים הקטנות לאין ספור סביבותיהן , שמתי = ) סנחריב ) מצור ולכדתי אותן בסוללות כבושות ( מעפר , ( בכרים מוגשים ( לחומה , ( בהסתערות חיל רגלים , במנהרות , בפרצים ( בחומות , ( ובסולומות . ' מצור הוטל גם על ירושלים : 'ואותו כלאתי בתוך ירושלים עירו כציפור בכלוב . הקפתי אותו בביצורים , ואת היציאה משער עירו עשיתי לו תועבה . ' המום מעוצמת הכוח האשורי , נכנע חזקיהו ; ובמקום שהמקרא מקצר בנושא השלל שהוציא מיהודה , באה הכתובת האשורית ומפרטת , ברשימה ארוכה שאין דוגמתה בכל כתובות סנחריב , את כל העושר ובני הערובה הרבים שהובאו לנינוה על ידי שליחי חזקיהו בתום הקרבות . חזקיהו חזר למעמדו הקודם כוואסאל אשורי , אך עתה מלך בירושלים על ממלכה ששטחה הצטמצם להר יהודה בלבד . לעומת דיווחים אלו , המסורות הנבואיות ( מלכים ב , יח יז-יט , לז , ( שהן צמודות להם , אך אינן עוקבות אחריהם מבחינה כרונולוגית , מתמקדות בשאלת תרומתו של הנביא ישעיהו להצלת ירושלים _69 כמו כן תרמו מתחים מקומיים לעוינות כלפי יהודה ; ראה : ב' _עודד , 'הרקע ההסטורי למלחמת רצין ופקח נגר אחז , ' תרביץ , לח ( תשכ '' ט , ( _עמ' _631 _10 _71813111- ; 224-205 _קק _^ 8 י _\ 1132 _ל 8 . _0666 _, _מ _3 _ת 1116 _0 _) _1116 _x _1 _0 _£ 1116 _^ _85 _> _' _מ _116861 111 1 ק _, _. _\/ . _11611261 _, _, 4 . 86 _§ 31 _י _מ _810 _מ _3 _ק ? _0110 _> _' _0 _? _£ _\ _1 _) _1€ _\ _1- _ח ( 6 ( _15 . ) , _8 _( _11 _< _1163 _ח _^ _311 _? _1113 _. ס _311 _< 1 . _1 _( _131-061 _(\ _1 _ז _1016 _ז _01 _? 0 _/^ _ך 63 * -71 *; _0 _} _10 _£ _010 _£ _)> _011 ( 1 _1118 ( _. קק 16 ) , _1131 _£ _3 1993 , _ת _001 _* _1311 _¥ _0111 _מ _3 _תי _01018 1 ) 61 _^ _6611 _^ _85 _> _מ _00 י 0 . _03111 , 55-63 _. קק , 5 _, 4 _, 48 , 6 ( 1992 ) , י _388318 _י _\ _70 ח' תדמור , 'מלחמת סנחריב ביהודה : בחינות היסטוריוגרפיות והיסטוריות , ' ציון , נ ( תשמ"ו , ( _עמ' . 80-66 _71 הצעתו של _שטאדה לחלק את הסיפור לשתי מסורות מקבילות , מלכים ב , יח יז-יט , לו לעומת יט -לה , השנייה כפיתוח מאוחר של הראשונה , נתקבלה על ידי מרבית החוקרים . ראה : 8 . _813 ( _16 , _. , _2 _, _4 _^ _, _6 211 _£ _6 _י 2 15-21 _מ _§ 6 _מ _^ 11 _ 161 _זזת _^ י . 156-189 ; 8 . 8 . 011148 , _1801011 _0 _/ _1 _( _1 קק 73- ( 1896 ) , _. קק 1967 , _מ _< 10 _מ _1 _011518 , 1 _^ 0 _ז 110 _ץ ( _116 _685 ; 103 כוגן-תרמור _, מל '' ב , _עמי . 251-240

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר