המלחמות על ירושלים

עמוד:81

הרמה לבלתי תת _יצא ובא לאסא מלך יהודה' ( מלכים א , טו יז ) שלח אסא שלמונים מאוצרות המקדש ובית המלך לבן הדד בדמשק והלה תקף את ישראל , בהפרה בוטה להסכם בין שתי הממלכות ( מלכים א , טו _יח-כבא _" גם כעבור כמאה שנה , בסוף המאה _הט' לפסה"נ , כשפלש חזאל מלך ארם דמשק לארץ ישראל , עד העיר גת שבגבול ממלכת יהודה , 'וישם פניו לעלות על ירושלם , _' שיחד אותו יהואש מאוצרות המקדש ובית המלך , ועל ידי כך הוסר האיום הארמי ( מלכים ב , יב יח-יט ; דברי הימים ב , כד _כג . ( ידיעה קצרה , המופיעה רק בדברי הימים ב , _כא טז-יז , בדבר פלישת 'הפלשתים והערבים אשר על יד כושים' לארץ יהודה , בימי יהורם בן יהושפט , ושוד _'כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו' מעוררת תמיהה . היא דומה לידיעה על ההיתקלות בדרום הארץ עם זרח הכושי בימי אסא ( דברי הימים ב , יד ז-יד , ( אם כי תוצאות הקרב ההוא היו הפוכות . לשני המקרים העניק בעל ספר דברי הימים חשיבות לאומית , וייתכן שהפליג בתיאוריו על התקפות בגבול ממלכת יהודה שאופיין היה מקומי בלבד : הוא רשם נצחון מוחץ למלך אסא , הנאמן לה , ' וכשלון מביש ליהורם , שסטה מדרך אבותיו 'ותזנה את יהודה ואת ישבי ירושלם כהזנות בית _אחאב' ( דברי הימים ב , כא יג . ( בחלוף הלחץ הארמי על ישראל , בראשית המאה הח , _' כתוצאה ממסעותיו של אדד נךך השלישי מלך אשור לסוריה והלבנון , הסתכסכו יהודה וישראל ויחסיהם הדרדרו עד כדי עימות צבאי . אולי ניסה אמציה מלך יהודה לספח שטחים בצפון השפלה שבגבול ממלכת ישראל , מהלך שהתפרש בישראל כהתגרות . הוא נתקל בתגובה ישראלית תקיפה ; צבא יהודה הוכה מכה קשה ליד בית שמש , אמציה נלכד וכוחות ישראל עלו על ירושלים . חומות העיר נפרצו 'בשער אפרים עד שער הפנה ארבע מאות אמה ( כ 180 מטר , ' ( ויהואש מלך ישראל חזר לשומרון ובידו שלל כבד שנשדד מן המקדש וארמון המלך וגם שבויים רבים ( השווה מלכים ב , יד ח-יד . ( חדירה זו לתוך העיר היתה הראשונה מאז נכבשה ירושלים על ידי דויד , ואין אפשרות להעריך כמה זמן ארכה תקופת חירום זאת , כשמלך יהודה נמצא בשבי ישראל . רק בימי עוזיהו בן אמציה החלו בעבודת שיקום החומות שניזוקו ובחיזוקן ( דברי הימים ב , בו ט . ( ירושלים באה במצור פעם נוספת בימי שלטונו של אחז בן יותם בן עוזיהו . הימים היו ימי נסיקתה המהירה של האימפריה האשורית בהנהגת תגלת פלאסר השלישי , אשר השתלט על רוב ממלכות סוריה וארץ ישראל ועל דרכי המסחר שבהן עד גבול חצי האי סיני . נמסר : 'אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על אחז ולא יכלו להלחם' ( מלכים ב , טז ה ; השווה ישעיה ז א-ט . ( נראה שהסיבה המיידית להתקפת הצבאות המאוחדים על יהודה היה סירובו _66 מקובל לזהות את הרמה בכפר _א ראם , _כ 9 _ק''מ מצפון לירושלים . הביצורים שנבנו במקום על ידי בעשא פורקו ושימשו בבנייה בקו החדש שהקים אסא בגבע ומצפה שבתחום בנימק . _67 אם כי אין תאריך מפורש במלכים ב , יג יח למסע ארמי זה , ב' מזר שיער שהוא נערך בשנת 814 לפסה"נ ( כנען וישראל , _עמ' , ( 261 כנראה על פי סמיכות רישום המסע לזה של בדק הבית המתוארך לשנת העשרים ושלוש ליהואש ( מלכים ב , יב ז . ( אך סמיכות כרונולוגית זו רחוקה . _** ראה הערכת המקור _הכרוניסטי אצל _9 _. _0 _. _^ _1 _. _-ח _6 _*/ _06 _א _) 1 _0 _* _4 2 _^/ _-0 _" _^/^ _, _, _מ _50 _מ _111131 _י _$ _, _\ _11 _* _\\ _נ _1 _< _ק _63 _נ _< _מ _1 _ח _) _, _0 _ץ _10 _^ _ח _16 _זזה _811 _> 16 _€0 _/ _'ל 307-308 _// _" _. קק 198 2 , _ח _< _10 _ת _;^ _0 יפת , דברי הימים , _עמי . 815

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר