המלחמות על ירושלים

עמוד:79

המלחמות על ירושלים לפי המקורות המקראיים היו חמישה מקרים , מימי פילוג הממלכה עד הכיבוש הבבלי הראשון , שבהם עמדה ירושלים בצלו של איום צבאי . ברוב המקרים , המידע הנמסר על התקפות אלה ועל 57 על איתורו של גן המלך בקצה עיר דויד , השווה : מלכים ב , כה ד . לאחרונה הציע ד' אוסישקין שכריית נקבת השילוח לא נועדה להסיט את מימי הגיחון לתוך העיר כאמצעי לקראת מצור , אלא להעברת המים לגן המלך . מבדיקות ארכיאולוגיות שערך , הסתבר שהמנהרה המקורית היתה ארוכה יותר והתמוטטות הסלע וחציבות מאוחרות במקום הרסו את חלקה כתובות עבריות , ירושלים תשנ"ג , _עמ' . 16-13 לדעת ח' רביב , הכתובת היא 'פרי יוזמתו של אחד העובדים או הממונים על העבודה' ( כתובות מתקופת המלוכה בישראל , ירושלים _תשל''ה _, _עמ' . ( 35 אך נראה יותר שלא הושלמה פעולת ההנצחה ; הוכנו עוד משטחים במנהרה לחקיקה , ומסיבה לא ידועה לא באו לכלל שימוש . ואולי זה מסביר את _אי הופעתו של שם המלך בכתובת . וראה גם האחרון ; וכן נראה שברכת השילוח הנוכחית איננה הברכה המקורית שאליה הוזרמו המים . לדעתו , המנהרה והברכה נועדו להשקות את הגן המלכותי שניטע על ידי חזקיהו בימי התרחבותה ופארה של ירושלים . ראה : ד' אוסישקין , 'מפעלי המים של ירושלים בימי חזקיהו , ' קתדרה , 70 ( תשנ '' ד , ( _עמ' . 28-3 אך הצעה זו נוגדת את פשוטם של הכתובים , והסבירות נמוכה שיושקע מאמץ כה רב להלן , _עמ' . 273-271 60 על תעלת הח'וצר , ראה : _111 _, _7116 _ג _1 _מ _^ _110 _^ _6 . _ס . _ס _. קק _01103 _§ 0 1924 , _כ _1 , _} _ז _1 _( _1€ _} _16 _ז _1 _ז 65 22-49 ; 8 . _^ _10 _) _' _( _1 _£ , 1 _: _3005- _/ 1 _/ 2 _/ 10 / _, $ 0 / _56 _מ 114-115 , 11 _> _10 _/ _1 _, _ _. _5 _^(] _1 _* _€ _( _1110 _( _01 _76 _/ י _( _6 _ _5 _£ _71 _/ _10 _^ _16 _/ , _מ 86 19 _. ק _011 _< _: _3 _§ 0 1935 , 61 _ד' בהט מציע לזהות את קטע החומה שנתגלה בחפירות של ק' קניון במורד המזרחי מעל הקדרון במנהרה רק לצורכי השקיה , בזמן שקיימת אפשרות נוחה ופשוטה יותר , השימוש בתעלה החיצונית . ( ראה גם להלן , _עמ' , 222 הערה . ( 62 59 לנוסח כתובת השילוח , ראה : ש' אחיטוב , אסופת כעקבות השיקום שנעשה בימי מנשה ; ראה : _. ס , י _1 _מ _831131 , _' _7110 _\ _¥ _311 _0 _? _^ 1311388611 111 . _161118316 235-236 _. קק / _£ . _/ , 31 ( 1981 ) , נחל קדרון . ( כמו כן הוכנה מנהרה _תת קרקעית , היא נקבת חזקיהו הידועה , להזרמת מי הגיחון ישירות לתוך העיר ; גם מוצא זה נסתם מבחוץ . קשה לראות את ברייתה של מנהרה תת קרקעית באורך של 553 _מ' כמפעל שהתבצע בלחץ של פלישה באופק , וייתכן שמדובר בהרחבת מנהרה קיימת או כהשלמתה לקראת המצור . כתובת מלכותית החקוקה על משטח מוחלק בתוככי מנהרת השילוח , רחוק מעין אדם , מנציחה את המפעל . ויש בהנצחה זו של מפעל המים של המלך יהודה לא מעט אירוניה : בכך חיקה את מעשהו של סנחריב אדונו , אשר הנציח את מפעל נהר הח'וצר _, שהביא מים אל נינוה בירתו להשקות את גניה המלכותיים , בכתובות שאחדות מהן מוסתרות אף הן . הידיעה על בנייה בירושלים בימי מנשה בן חזקיהו מובאת ללא הסבר וללא תאריך , חוץ מהערכת העורך שזו פעולה חיובית של מלך שחזר בתשובה : 'ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה _לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל _ויגביהה מאד ' _... ( דברי הימים ב , לג יד . ( כל ימיו היה מנשה כפוף לרצונם של מלכי אשור , ושמו מופיע ברשימות של מלכים וסאלים שהתגייסו למלחמות אשור במצרים ; משום כך דומה שחיזוק ביצורי ירושלים היה מתואם עם המדיניות האימפריאלית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר