הבנייה המלכותית בירושלים

עמוד:77

שבעל הספר העריכם כראויים לציץ , כ'עושי הטוב בעיני ה , " אך אין זו סיבה לפקפק בהן מבחינת המהימנות ההיסטורית . נמצא שגם אצל מלכי המזרח הקדום בכל הדורות נחשבה הבנייה הציבורית צדקה הראויה לברכת האלים , וסופרי החצר הרבו לרשום ולפרסם את מעשי אדוניהם לזכר עולם , אם כי יש לזכור שכתובות מלכים הן סוגה ספרותית שונה מהכתוב המקראי . שיפור מערכת ההגנה של העיר היה נושא בעל חשיבות בכל הזמנים ; כך , למשל , בימי יהושפט נבנו 'ביתיות וערי מסכנות' ברחבי ממלכת יהודה , והוצבו 'אנשי מלחמה גבורי חיל _בירושלם' ( דברי הימים ב , יז יב-יג . ( הגדיל לעשות בתחום זה המלך עוזיה : _ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם ... ויעש בירושלם חשבנוה מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדולות ) ... דברי הימים ב , _כו ט , טו . ( בפעולה זו היה משום חידוש ארכיטקטוני , ונראית דעתו של י' ידין שפירש את אותם _'חשבנות מחשבת חושב' _כ'מבני מגן מיוחדים שהוקמו על גבי המגדלים , כדי שהקלעים והקשתים יוכלו לעמוד מאחוריהם' ולהפעיל ללא מורא את נשקם . גם יותם בן עוזיהו נודע כבונה העיר : 'הוא בנה את שער בית ה' העליון ובחומת העפל בנה _לרב' ( דברי הימים ב , _כז ד . ( הדיווחים על הבנייה בירושלים בימי חזקיהו מפורטים במיוחד , הודות לעמידתה האיתנה של העיר מול הסכנה שהעיבה עליה , בדמות צבא סנחריב מלך אשור . לקראת התגובה הצבאית הוודאית של סנחריב _להתמרדותו של חזקיהו נגד אשור ( ראה דיון בסעיף הבא , ( שופצו חלקים מחומות העיר : ' ויתחזק ( חזקיהו ) ויכן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את המלוא עיר דויד' ( דברי הימים ב , לב ה . ( שרידי חומה רחבה מסוף המאה _הח' לפסה '' נ שנתגלו בגבעה המערבית של ירושלים ( ברובע היהודי של ימינו , ( מעבר לעמק המרכזי ( ' _הטירופויוך של ימי בית שני , ( מלמדים על הכללת גבעה זו לראשונה במערך ביצורי העיר . לפי דברי _נ' _אביגד , חופר האתר : 'בקטע הדרומי של החומה הפונה למערב נתגלה מצב סטראטיגרפי בעל משמעות רבה . החומה הרסה שם בניינים קדומים יותר , ששרידיהם מבצבצים עתה בצד הצפוני של החומה ... היו אלה ללא ספק צעדים של שעת חירום , שננקטו לפני סכנה מתקרבת ובשעת הכנות למלחמה . ' הד לפעולות אלו עולה מדברי ישעיהו : ויגל את מסך יהודה _ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער ; ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו , ותקבצו את מי הברכה התחתונה ; ואת בתי ירושלם ספרתם , ותחצו הבתים לבצר החומה ) ... ישעיה כב ח-י . ( _49 ראה : יפת , אמונות ודעות , _עמ' . 368 _50 ראה : י' סוקניק ( ידין , ( 'חשבונות מחשבת חושב , ' ידיעות , יג ( תש '' ז , ( _עמ' ; 19 _הנ''ל , תורת המלחמה בארצות המקרא , _רמת גן תשכ '' ג , _עמ' ; 314-313 הנ '' ל , 'חשבונות מחשבת חושב , ' א '' מ _, ג , טורים . 315-314 י' אפעל הגיע למסקנה אחרת והוא רואה במונח המצאה של בעל ספר דברי הימים _כמכוון ) ' באופן אנאכרוניסטי ) למתקני ארטילריה , ' ראה : כעיר נצורה , ירושלים תשנ '' ז , _עמ' _51 93 אביגד , העיר העליונה , _עמ' . 60-31

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר