תקופת המלך שלמה

עמוד:74

תקופת המלך שלמה ימי שלמה נחרטו בתודעת העם כימי שיא בבנייה הציבורית בכל רחבי הממלכה , ובפרט בירושלים ( מלכים א , ט יד-יט ;( כלפי המפעלים בעיר הבירה נהג שלמה ברוחב יד מיוחד : _'ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב' ( מלכים א , י _כז . ( המלך שיפץ את המילוא ( _מלכים א , ט טו ) והשלים את הקפת חומת העיר , כך שאזור העופל , וההר מצפון לעיר דויד שעליו נבנו המקדש ובתי המלך נכללו בתוכה ( פעולה זו מתוארת במלכים א , יא כז כסגירת ' פרץ עיר דויד ; ' השווה גם : ג א ; ט טו . ( ברובע החדש הזה הוקמו בית המקדש וארמון המלך . הארמון עמד בתוך חצר גדולה שהפרידה בינו ובין המקדש , והיה בו מערך שלם של אגפים אשר שימשו לצרכים ציבוריים ופרטיים ( מלכים א , ז ו-יב . ( הכניסה היתה דרך אולם העמודים , שהיה מעין אכסדרה לפני החדר המרכזי בבניין , הוא אולם הכיסא , שם עמד כס המלך רב הרושם . ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז . שש מעלות לכסה וראש עגול לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל מקום השבת , ושנים אריות עמדים אצל _הידות . ושנים עשר אריים עמדים שם על שש המעלות מזה ומזה . לא נעשה כן לכל ממלכות ( מלכים א , י יח-כ . ( אולם הכיסא שימש לקבלת אורחים ולעולים אל המלך למשפט ( השווה : מלכים א , ז ז , שם מופיע הכינוי 'אולם המשפט . ( _' בהמשך היה אגף המגורים 'ביתו אשר ישב שם' והבית אשר עשה לבת פרעה ( פסוק ח . ( בניין אחר בתוך חצר זו , נפרד מן הארמון , היה 'בית יער לבנון' ( המכונה כך משום שניצבו במרכזו 'ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים' [ פסוק ב , ( 1 אך תפקידו איננו ברור . יחסו של הארמון החדש הזה אל הבית שנבנה בימי דויד לא נמסר , אך לא נתפלא אם זה האחרון שימש גרעין לבנייה המיוחסת לשלמה . רוב מלכי המזרח הקדום התפארו בכך שיזמו מפעלי בנייה חדשים , עובדה המסמנת , לדעתם , שהם עולים בעושר ובכבוד על אבותיהם ; והוא הדין בשלמה . בכל הבנייה המלכותית הזאת נעזר שלמה בחירם מלך צור , אשר סיפק לו לא רק 'ארזים מן _35 לאחרונה יצא לאור קובץ מחקרים המוקדש למלך שלמה והבעיות שעלו במחקר סביב תקופתו ומלכותו . ( _6 ( _1 . ) , _7 _* _16 _^ _6 0 / _ץ _16 _ז _0 _{ _1116 _71 _* _111 0 / _111 _£ _1 _.. _£ _. _\{* _ק _215 _> _11 _ו 1 : _8€ _^ _01 _ז _10 _זז 1997 _5010 _מ _6 _* _' _¥ _0 _* _* _^ _61 _א _, _ת _1 _, _1 _^ _61016 _ח _111 _* _ז _1 _ז _1 _# _1116 _35 אם כי יש לציין את ההתמרמרות של עובדי הכפייה , 'סבל בית יוסף , ' שגויסו לפעולות אלו 1723 _§ _מ _< 1 _81111 _< _11 _מ _? _31306 _3 _$ ת _ _010110 ז _8 _§ _י _§ _מ _^ _1 _י 174-186 ; _. _קק _, / _£ . _/ , 16 ( 1966 ) , _י _^ _16 _§ _1 _( _1 _( _10 _מ 36 1 , _ז 8 ? _313065 _' , 8 _\ י _ח _10 _מ _£ _111 _£ $ 010 י _1 , _מ 78-105 1 < _16 _. קק ;( 1973 ) , השווה גם : _ר' רייך , 'ארמונות ובתי שרד בתקופת הברזל , ' האדריכלות _בארץ ישראל _, _עמ' . 174-173 אולם ראה לעיל , פתח דבר . ( השווה מלכים א , יא כז-כח _37 . ( החפירות האחרונות בעופל הראו שרק במאה _הט' לפסה '' נ חובר הר הבית עם עיר דויד על ידי קו ביצורים ; ראה : מזר , קדם , 29 , _עמ' _38 . 58 התיאור נשען על מסקנותיו של _, _ח _551811 _^ _1 _ע _. ס _39 אולי שימש כבית אוצר ; לפי מלכים א , י יז , הופקדו שם שלוש מאות מגני זהב שהיו בשימוש הרצים , שומרי פתח בית המלך ( ראה שם , _יד כז ;( ואולי שימש כבית הנשק הממלכתי ( השווה : ישעיה _כב ח . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר