תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:56

בפריפריה של העיר , העדויות מתקופת הברונזה המאוחרת ב מרובות יותר . ממזרח אנו עדים להמשך השימוש בקבר בכנסיית 'דומינוס פלוויט' שעל הר הזיתים , ובשני הקברים בבית עניה . דרומית לעיר , בגבעת 'ארמון הנציב , ' נתגלה בור חצוב עם מדרגות , שבתוכו נמצאו חפצים ( בעיקר כלי חרס ) שתוארכו למאה _הי"ד לפסה"נ . אף על פי שלא דווח על מציאת שרידי נקברים בבור , סביר שאכן מדובר בקבורה . רמז לקבורות נוספות באזור זה ניתן לראות במכלול כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת ב שנקנה על ידי מוזיאון ההלקאה שבעיר העתיקה . ככול הנראה הוצאו כלים אלה מקבר שנחפר שלא כחוק בכפר ערב _אל סווחרה , כשלוש מאות מטר ממזרח ל'ארמון הנציב . ' בצדה המערבי של העיר נתגלה קבר נוסף מתקופה זו בנחלת אחים , בין מחנה יהודה לגן סאקר . הקבר נחשף עקב פעולות בנייה בשנות השלושים , אך פורסם בצורה ממצה רק לאחר כשלושים שנה . בקבר היה מבחר עשיר של כלי חרס , שכללו בין השאר כמות לא מבוטלת של כלים מיובאים . על סמך ניתוח טיפולוגי של כלי החרס שבקבר קבעה עמירן את תאריכו למאה הי"ד לפסה"נ , תאריך המקביל לתקופת ארכיון _אל עמארנה . יש להדגיש את המרחק הגדול ( כ 2 . 5 ק"מ ) בין הקבר לבין שלוחת עיר דויד . לכן יש לתהות אם מדובר בקבר של תושבי ירושלים , או שמא בקבר של תושבי האזור שמסביב לירושלים , אם כפריים ואם נוודים . _הלא מעוטרת של שלביה השונים של תקופת הברונזה המאוחרת תורמים _לאי הבהירות על אודות הממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת ב . מעט הממצאים שניתן אולי לציין הם החרסים שדווחו לעיל ( ראה לעיל , הערה , ( 82 וכן חרסים נוספים מהתקופה שחשפו מקאליסטר ודנקן _, חפירות , _עמ' ; 175 וכן אולברייט _, חפירות , _עמ' . 166 סאלר , דומינוס פלוויט , _עמ' . 197-196 סאלר , שם , _עמ' ; 169-168 ונסאן , בית עניה , _עמ' , 439 איור 9 : _0 ( אם כי הזיהוי אינו ודאי . ( 99 _ראה : _1 _0151601 111 _מ _016 _מ _^ _ת _. _4 _י 11 _< : 1 , _מ _0 _. _0 _. _8313 _1 _1101186 , . _16111- _ח 16 _מ 1 _ת _6 _י < _18 01 _00 \ _מ _011 1116 _01 165-167 _. קק , _()[) _£ _? _, 4 ( 1935 ) _, י _מז _8316 100 שם שם החופר סבר שמדובר בבור מים . . , 101 ראוי להדגיש את הדמיון הרב בין בור זה לבין הבור שנתגלה בסמוך לקבר בכנסיית 'דומינוס פלוויט' ( ראה לעיל , וכבר עמד על כך סאלר , דומינוס פלוויט , _עמ' . ( 9-8 עם זאת , יש הטוענים שמכל מקום לא מדובר בקבר . ראה למשל : ר' גונן , ' הקבורה בכנען בתקופת הברונזה המאוחרת כבסים לחקר האוכלוסיה והישובים , ' עבודת דוקטור , ירושלים _תשל"ט , _עמ' . 213 בסיכומו של דבר , לא ברור כל צורכו תפקודו ותאריכו של הבור . _102 ייחוס הממצא לקבר ומיקומו של הקבר מבוססים על עדות סוחר עתיקות , ויש להתייחס אליה במשנה זהירות . אני מודה _לד"ר ב' זאס , שהפנה את תשומת לבי לממצאים אלה . 103 _1016 _? _011617 _31 3 _101111 _> - ( _1 _! _3 _\ _' _6 _1 ק _€ _> _' י , _/\ _. _15 _^ _1 _, 49 6 . _^ _1318161 _, _י _ת _1183161 _ ז _01 . _16 _ץ 11 _מ _1116 _¥ _101 ת 1 248-253 _. קק ( 1932-33 ) _, 104 _ר' עמירן , 'קבוצת כלים מקבר בירושלים מהתקופה הכנענית המאוחרת / 11 _ארץ ישראל , ו ( תשכ"א , ( _עמ' . 37-25 105 ראוי לציין שלמעלה מחמישים אחוז מהכלים שבקבר הם כלי יבוא ! עובדה זאת , ובייחוד הקראמיקה _המיקנית במכלול , מאפשרת תיארוך מדויק של הקבר למאה _הי"ד _לפסה''נ . ראה שם , שם . 106 גונן אף הציעה לקשור בין ריבוי כלי החרס המיובאים בקבר זה לבין העדות במכתבי אל עמארנה לקשרים הדוקים בין ממלכת ירושלים ואזור מישור החוף הצפוני ( ובמיוחד עם ממלכות עכו ואכשף . ( לדעתה , ייתכן שבשל קשרים אלה סחרו במוצרי היבוא ( שהיו נפוצים במישור החוף ) גם באזור ירושלים . ראה : 8141101 , _מ 6 _ח _^ _. _00 ?( _1116111 _$ _( 111 ( 1 _€11111 _* 101 _010151 _$ _15 1 X 1 ( 6 _8101116 64 _. ק _3 _1 _^^ _6 1992 , ת 0 _מ 1 _י _^ _6 _0 _( _1110011 _, _\\ 107 ראה : גונן ( לעיל , הערה , 101 _עמ' , 87 וכן לעיל , הערה , ( 106 הגורסת שהקבר איננו של תושב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר