תקופת הברונזה הקדומה: 2,200-3,500) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:37

להוסיף שבחפירות הכותל הדרומי נתגלו שכבות מילוי שהכילו חרסים מתקופת הברונזה הקדומה מעורבים בחרסים מתקופות מאוחרות יותר . _19 א' מזר , 'ירושלים , העופל , ' 1986 חדשות ארכיאולוגיות , סט , ( 1987 ) _עמ' . 39 ראוי להזכיר חפץ נוסף שנמצא מחוץ לעיר דויד , באזור הר ציון . בפעולות בנייה בכנסיית סנט פטרוס אין גליקנטו על הר ציון , נתגלה ראש פסל בסגנון מצרי . הפסל הוזכר לראשונה בידי _/^ _. _? _431100 _, _, _י _8 _מ _116 _ק 15 _68 _) _' _מ 16 _ז _. _161115316111 61 _168 ( _100111 י 5-6 _. קק _1108 _, 8 ( 1928 ) , ואחר כך פורסם בידי _-01 _> _3 _, _ז 1 _800 _ז { _10 _קץ _' _6 _, _/\ _0010108116 0 / _£ _§ _י _/^ _. _£ _0 _\ _50 _( _2 _^ _060 _/^ _5 _, 86013 011 ( 1 _671114161 _$ _111 1 _} _1€ _1€3110 , _ז _? 016311116 _/\? _€ _> _106010 _§ _1€01 _\ _11456141 _^^ _י 1 . _xxx _\ ק 291 , _. ק . 1936 , היות ומצב השתמרותו של הפסל היה בכי רע , תיארוכו המדויק אינו קל . מאלון סבר שניתן לתארכו לממלכה הקדומה במצרים ( האלף השלישי לפסה '' נ ) או לתקופה המאוחרת במצרים ( האלף הראשון לפסה '' נ , ( אם כי הוא העדיף את הראשון . ראו סבר שהפסל יכול להיות מכל תקופה . לאחר עיון מחודש בנושא זה ( ראה מאמרי : _, _4 _י _, _4 _. _\ , _13611 _1 _מנחי _5131116 _1 _מ _113 _קץ _£ _§ _מיי _0 _\ _מ 3 _1 _^ _11116- _^ _מ 35-40 _^ _0 _16 0 _. _קק , _0 _/ _4 _, 110 [ 1989 ] _, י _ת _153161 _ך , ( _, _161 נראה שיש לתארך את הפסל בוודאות גדולה לימי הממלכה הקדומה = ) תקופת הברונזה הקדומה ג . ( היות שכך , שמא יש בכך עדות לקשרים בין ירושלים ומצרים בתקופה זו . לאור העובדה שאין עדויות אחרות לקשרי ארץ ישראל ומצרים בתקופת הברונזה הקדומה ג ( ראה : 101 , מ _. _4 _. _66 _1 311 ( _1 _1116 _1 _^ _3116 0 / _קץ _£ _§ _מ _1116 _861311005 _1 _) _61 _^ _66 י , _. _101411101 י _ת _1111 _מ _1 _^ _11116 _ח _11 _רד _1116 _§ _מת ( 111 _ת _33 _ח _03 3-18 ; _. קק , 0 / _. _/ _£ _* _7 _. _$ _/ _1 _81 _^ _165 _, 33 [ 1982 ] , הנ '' ל , ' סחרה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה , ' ב '' ז קדר , ט' _דותן _וש' ספראי [ עורכים , [ פרקים בתולדות המסחר בארץ ישראל , ירושלים , 1990 _עמ' , ( _16-15 דעתנו , וכן דעתו של מאלון , שהפסל איור . 1 הצעת שחזור של הבתים מתקופת הברונזה הקדומה שנתגלו בעיר דויד

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר