מבוא

עמוד:26

_3 _2 ( איש ) העפרו הוא אחד מאויבי שורךתה _ועבךח'בה _, ואיננו יודעים לזהותו . הפעם הכוונה לא לארם מסוים אלא לכלל האויבים המכונים בשם הגנאי עפרו , מורדים , מי שעומדים מחוץ _לגררי החברה . _4 ינחמו היה נציב פרעה בכנען , פקיר בעל השפעה וסמכויות רבות שפעל שנים רבות בנחלות מצרים באסיה . _עבךח'בה מושל ירושלים לפרעה ( א"ע ( 285 4- 1 [ למלך [ _אדוני , אמור : כה _] ( אמר ) עבךחץבה _עבדך . ל ] רגלי [ המלך _ארוני ] שבע פעמים ושבע פ _1 עמים נפלתי _11-5 . [ ראה , אנוכי אינני [ מושל עיר , [ חייל אנוכי ל [ מלך _אדוני . [ מרוע לא שלח המ [ לך אדוני ] שליח ... [ ... ] ... [ ל ] כן , _: ] נח ] מו שלח [ כוח ] צבאי הנה , [ ולא _פוןנה הבית [ שאני ח ] פץ ( בו . ( 19-12 [ וע ] תה באשר לי , [ _ישמערנא המלך אדוני _לעבחח'בה עבדו . [ אם ] _יא _^ _ין צבא סדיר , [ ישל ] ח נא המלך אדוני [ נצי ] ב אשר יביא את [ _מושלירהערים אליו . ... _[ ... ] 25-20 ובאשר [ לחיל המצב [ השייך [ לאדי [_ ה , נציב המלך ] , אני ] חפץ בביתם . _31-26 ידאג-נא ל [ הם ] המולך ] וישלח-נא ש [ ליח במ ] הרה . _כאשןר אמ ] ות מ ... [ ... ] הערות 1 _מושל עיר , אכדית _11 ת _323 ו , _} הוא תוארם של מלכי ערי הממלכה הכנעניות . 2 שליח , אכדית _תק _31 _§ _1 _וח , הוא תוארם של השליחים , שגרירים , נושאי דואר וכיוצא בזה . 3 מילולית צבא קשתים _11310 ) ק _6 _י , _$ 31 ממצרית _^ _ץ _$ _61 קשתים 4 . ( חיל המצב ( אכדית _11 _ 3 _$ _31 _וח _0 _י ( _831 היה מורכב מחילות-עזר , לפי מכתב 287 חיל המצב בירושלים הורכב מחיילים כושים . 5 הנציבים ( אכדית _1511 _כ _31 , 1 כנענית _11 _ח = _501 _< 1 סוכן ) היו שליחים בעלי סמכויות . הנציבים לא ישבו בארץ דרך קבע , ואף לא במקום אחר , אלא באו והלכו לפי הצורך . המונח נזיל מעט , סמכויותיהם ומעמדם של נציבים שונים לא היה זהה . מעמדו של _עחמו היה רם משל נציבים אחרים וכן גם סמכויותיו . _שורךתה מושל גת (?) לפרעה ( א"ע ( 279 8-1 [ ל ] מלך אדוני , [ אלוה ] י , שמשי , _א _^ _מו _^ _ר _: כ [ ה ] ( אמר ) שורךתה עבדך , עפר רגליך . לרגלי המלך אדוני שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי . 13-9 _יידע נא המלך אדוני , כי [ ח ] רבה ארץ המלך [ אדונ ] י בש [ ל _1 עריקת [ אנ ] שי קעילה אל _הבתגדים _23-14 . [ ישל [ ח ] נא [ המלך צבא ס _ו _דיר . _^ ולו יק ] שי [ ב ] למוש [ לי עריו ] ואנו נתנגד להם ונרחיק מארץ המלך אדוני את הבוגדים . שורךתה מושל גת (?) לפרעה ( א"ע ( 280 8-1 _ן ל _^ מלך אדוני , אלו _1 ה _1 _ו י _/ שמשי , _אמתר : _[ כ _1 ה ] ( אמר ) שורךתה עבד _ך _/ עפר רגליך . _לןרגלןי המלך אדוני , _אליי _/ שבע _1 פע ] מים ושבע פעמים נפלתי .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר