מבוא

עמוד:24

עבךח'בה הואשם בבגידה במצרים , ואכן עבךח'בה עצמו מתלונן שאויביו מאשימים אותו כבוגד ( מכתב . ( 286 ממכתב זה מתברר שעבךח'בה ביקש לרדת מצרימה , או נכון יותר נתבקש להתייצב לפני פרעה במצרים . אלא שהוא לא עשה כן וטען שאינו יכול לעזוב את עירו בגלל מעשי האיבה של שכניו , ובהעדר חיל המצב המצרי שהיה מוצב בירושלים ועזבה . גם במכתב 287 עוסק _עבךדז'בה באויביו שכרתו ברית להילחם בו וכבשו ממנו את קעילה . כאן אפשר לעמת את טענותיהם של שורךתה ועבךח'בה בדבר קעילה ששניהם טענו לבעלות עליה . עבךח'בה האשים את גזר , אשקלון ולכיש שסייעו לאויביו וספקו להם מזון ושמן 'וכל מחסורם . ' המכתב נכתב באותו פרק זמן כמו מכתב 286 שגם בו התלונן _עבךח'בה על חיל המצב המצרי שנלקח מירושלים , ועל הסכסוך שפרץ בינו לבין החיילים הכושים שהיו מוצבים בירושלים . מכתב זה עוסק גם בשיירה שעבךח'בה שלח לפרעה , וזו נשדדה בעמק איילון , כנראה בידי מלכאלו מגזר ששלט על העמק והדרכים העוברות בו . במכתבים 290-289 מתלונן עבךח'בה על מלכאלו מגזר שהתחבר אל בני לבאיה משכם שהמשיכו במדיניות ההתפשטות הטריטוריאלית של אביהם , ואל בני ארזיו ( שאיננו יודעים עליהם דבר ) והאשימם במרד בפרעה . עבךח'בה האשים את מלכאלו ואת חותנו תגו בכיבוש העיר ךבתה ששכנה כנראה בשולי תחום שלטונה של ירושלים כלפי השפלה , _ובעריקתה של בית חורון ( על שתיהן ראה להלן בהערות ) אל מלכאלו ושורךתה אויביו . עבךח'בה האשים את תגו , שאנשיו ישבו _כחיל מצב בבית שאן , כנראה בשירות מצרים , שהם מסרו את ארץ שכם לעפרו , היינו לבני לבאיה . במכתב 288 מוסיף עבךח'בה להתלונן על מצבו הקשה _ובידודו בארץ . המכתב מלא יאוש , ועבךח'בה מבקש שהמלך ישלח לאסוף אותו למצרים . עבךח'בה מציג את עצמו במכתביו לא כמושל עיר , אלא כ'חייל' מצרי שהמלך הציבו בירושלים . אבל הוא טוען גם שהמלך הושיבו בבית אביו . הרי שעבךח'בה היה ממשפחת המלוכה של ירושלים . מינויו של עבךח'בה , ה'חייל' המצרי , למלך בירושלים מתיישב עם המדיניות הפרעונית בימי הממלכה החדשה להמליך בערי הממלכה הכנעניות מבני משפחות השליטים המקומיים , ופעמים הרבה בנים שנלקחו למצרים כבני ערובה והתחנכו שם . אפשר שגם עבךח'בה היה אחד מהם ולכן התהדר בתואר של 'חייל' מצרי ושל 'רע המלך . ' מכתבי עבךח'בה חושפים פרשת יחסים עכורה עם הנציב המצרי _אדיה בגין הבית בו שכנו חיילי חיל המצב המצרי שעבךח'בה לטש אליו עיניים , ובגלל התנהגותם האלימה של החיילים הכושים שהרכיבו את חיל המצב המצרי בירושלים . שמו של עבךח'בה נכתב _. _111 _. _96 _^ הרכיב ח'בה הוא שמה של אלה _חורית זוגתו של אל הסערה _החורי חתי תשב ( מקבילו של הדד בעל השמי . ( לשומרוגרם . _//? מקבילה המילה , האכדית _1-301 _ג _(^) היינו עבד . מקובל לקרוא אותו במילה _השמית המערבית עבד . אבל היו שהציעו לקרוא אותו בחוריה , אלא שאיננו יודעים כיצד ביטאו החורים את המילה המקבילה לשומרוגרם . _111 בין שהשם כולו חורי , בין שהשם מעורב מכנענית _וחורית , הריהו מעיד על מציאותו של יסוד חורי באוכלוסיית ירושלים . גם שמות שותפיו ויריביו של עבךח'בה מגלים את ההרכב הרבגוני של שכבת המושלים בכנען . בעוד שמלכאלו , תגו , לבאיה _ , _נפתחהךד ואחרים נושאים שמות שמיים מערביים , היינו כנעניים , יש

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר