הגיגים מטה־היסטוריים

עמוד:13

הגיגים _מטה היסטוריים אם יש תוקף לשר ההיסטוריה וטעם _לאידאולוגיה השואבת מזכות ראשונים , הרי ברי שירושלים זכתה למעלת כבודה ולייחוד מעמדה בקרב ישראל והעמים מכוח מעשיהם של דויד ושלמה ומלכי יהודה שאחריהם . שלטון ישראל הוא שזימן לעיר הזאת אותו זיווג מופלא של חיוניות ארצית מדינית ושל הילת קדושה דתית , 'ירושלים של מטה' ו'ירושלים של מעלה . ' השראתה עמדה לה לימים , כאשר בנוסף על היהדות נתקשרו אליה שתי הדתות המונותיאיסטיות האחרות , והיא הפכה 'מטרופולין לכל הארצות , ' שכן מטבע ברייתה לא נועדה ירושלים לגורלה . היא לא ניחנה בסגולות טופוגרפיות ואסטרטגיות חורגות מגדר הרגיל , כמקומות רבים אחרים בארץ . אף על פי ששכנה על נתיבי דרכים , לא היתה צומת דרכים מרכזי באזור , דוגמת גבעת שאול השוכנת כשישה ק"מ צפונה לה . מעולם לא נתייחדה בתנאים מרביים בתחום הכלכלי או החקלאי , כי אכן 'ירושלים הרים סביב לה . ' אף שטח העיר נפל בראשונה במידה ניכרת מזה של כמה וכמה ערים אחרות בארץ . עובדות אלו מבליטות ביתר שאת את משמעות פועלם של דוד ושלמה בהפיכת העיר הנוכרית למטרופולין מדינית ולאומית של האומה _ולמרכזה הדתי והרוחני . וזאת יש לזכור : שלא כחברון , בית אל , שכם או שילה , לא היתה לירושלים הילה של קדושה במסורת הישראלית משכבר הימים . הזיקה והקשר של הר המוריה , המקודש מימי האבות , והעיר שלם , מושבו של מלכיצדק ומקום פגישתו עם אברהם , לציון ( השווה : דברי הימים ב , ג א ; _תהלים עו ג , ( הם פרי ההיסטוריוגרפיה הישראלית המאוחרת שהיתה לה מגמה להכתיר את לב האומה בכתר של קדושת קדומים . עם כל חשיבותה , של ירושלים קודם היותה בירת ממלכת ישראל , לא גבר משקלה הסגולי על כל שאר ערי הארץ עד ימי בית ראשון . מן הסתם , היה גורלה נחרץ כגורלם של עשרות אתרים אחרים מתקופת המקרא , ובכללם גדולים וחשובים ממנה , שברבות הימים שקעו בתהום הנשייה . ירושלים לא היתה , אפוא , מתחילת ברייתה בירת הארץ , ואכן לא מילאה תפקיד כזה אצל שום עם , פרט לישראל ; ולא זו בלבד , אלא אף זכות אבות לא עמדה לה . מעמדה המיוחד בהיסטוריה נקבע בתוקף מעשה שהחליט עליו המלך דויד , ואת מניעיו שוקדים חוקרי דברי הימים לגלות . כדי * הפרק הורחב במידת מה מן הרשימה שבסדרת עידן , 15 ד' עמית _ור' גונן ( עורכים , ( ירושלים בימי בית ראשון , ירושלים תשניא , _עמי . 11-2 כאן ניתווספו אפראט מדעי וציונים ביבליוגרפיים . _1 השווה להגיגים אלה , _? _- _ט 8 _/\ _מז _118316 _ז _, _16 י _\ _. _^ _, _11 1-19 = _\\ 1 , _£ _5 _, _. קק 243-257 _5116 _§ _' _, _20 _\* _0 _, 79 ( 1925 ) _, _. קק _2 111 , 3 _, על איחור המסורת של מלכיצדק וקשרו לאברהם עיין : י' _ליוור ' , מלכי-צדק _/ א"מ _, ד , טור . _1156 על הר המוריה עיין : ש' ליוונשטאם _, 'מריה , ארץ _המריה , _' א"מ , ה , טורים . 460-458 _פרק שני ירושלים בשחר ימיה אברהם _מלמט

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר