אקלים

עמוד:3

מאפיינים גיאולוגיים המסלע בהרי ירושלים , כמו ברוב חלקי ארץ ישראל , בנוי מסלעי משקע ימיים . בין הסלעים הללו שכבות של גיר קשה , דולומיט , _חואר , _קירטון וצור . ירושלים ממוקמת סמוך לגבול בין שתי חבורות _8 אטלס ירושלים , גליון , 1 . 2 אקלים והידרולוגיה . _9 ד' עמירן , גשמים ומדיניות המים בישראל , סדרות של שנים שחונות ושל שנים גשומות והשלכתן על מדיניות המים , ירושלים , 1994 לוחות 2 א , , 5 _עמ' . 33-28 תחנה נוספת ממוקמת בנמל התעופה בעטרות ומופעלת מטעם השירות המטאורולוגי , נתוניה מציגים ערכים דומים . _10 עמירן , שם , לוח , 5 _עמ' . 33-32 _ת ערכים אלה מתבססים על ממוצעים רב שנתיים לשנים . 1983-1968 ראה : שנתון סטטיסטי לירושלים , מס' , 11 ירושלים , 1992 לוח ב , 4 / עמ _12 . 18 ' _ד' עמירן , היבט סטטיסטי : נתוני אקלים לירושלים , ירושלים . 1995 בניתוח מכליל של נתונים מתחנות שונות ממוקמת ירושלים בין _קו גשם _( _180 _^ _61 _) של 600 מ"מ במערב העיר , לבין קו גשם של 400 מ"מ בשוליה המזרחיים , על מדרונותיו המזרחיים של הר הזיתים . סדרת המדידות המתוקנת מתייחסת למדידות שהחלו בעיר העתיקה ונמשכו בתחנה שעל גג בניין ג'נראלי במרכז העיר , והערך הממוצע _הרב שנתי לשנים 1846 / 7 עד 1992 / 3 הוא 556 . 4 מ"מ . סדרת המדידות הארוכה המצויה בידינו מאפשרת גם את בחינת השונות על פני הזמן ובדיקת הערכים הקיצוניים שהתקבלו בשנים גשומות ובשנים שחונות מאוד בתקופה זו . השנה הגשומה ביותר מאז החלה המדידה בירושלים היתה שנת , 1991 / 2 ובה ירדו 1134 מ"מ 103 . 870 ) מעל הממוצע ;( ואילו השנה השחונה ביותר היתה שנת , 1959 / 60 ובה ירדו 206 . 4 מ"מ בלבד 62 . _970 ) מתחת לממוצע . ( הטמפרטורות החורף בירושלים קר למדי בהשוואה לשאר אזורי הארץ , והקיץ נוח למדי . ערך המינימום _היממתי הממוצע בחורף הוא בין 6 ל 8 מעלות צלסיוס , וערך המקסימום היממתי הממוצע בחורף הוא בין 11 ל 13 מעלות צלסיוס . ערך המינימום היממתי בקיץ הוא בין 18 ל 19 מעלות צלסיוס , וערך המקסימום היממתי בקיץ הוא כ 28 מעלות צלסיוס . הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנרשמה בירושלים בין השנים 1993-1950 היתה 39 . 4 מעלות , ( 22 . 8 . 1954 ) ואילו הנמוכה ביותר היתה -5 . 1 מעלות ( נרשמה ב . ( 6 . 2 . 1950 משטר הרוחות בחורף , בשל העובדה שמצבי הלחץ הברומטריים משתנים לסירוגין , נושבות בירושלים רוחות מכיוונים שונים , אם כי הרוחות המערביות הן הדומיננטיות . במקומות הגבוהים , רוחות אלה חזקות מאוד . בקיץ נושבת רוח מערבית כמעט כל הזמן , אם כי עוצמתה נמוכה יותר מזו של רוחות החורף . רוח מערבית קיצית זו משפרת מאוד את אקלימה של ירושלים בקיץ ומקלה באופן משמעותי את עומס החום השורר בה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר