מבוא

עמוד:1

מבוא תנאי הסובב הגיאוגרפיים , ובמיוחד התנאים הפיסיים , דהיינו המסלע והקרקע , פני השטח והתבליט , משטר הגשמים , הקרינה והרוחות , מקורות המים , הצמחייה הטבעית וגורמים טבעיים אחרים , נחשבו במשך שנים רבות לנתונים בסיסיים , הקובעים את מערכת התנאים המוחלטת לפעילות האדם לאורך ההיסטוריה , משל היו תנאי הטבע הבמה והתפאורה לתיאטרון שבו מתרחשת עלילת ההיסטוריה . השקפה גיאוגרפית זו , שזכתה מאוחר יותר לביקורת חריפה , כונתה בשם דטרמיניזם פיסי , ובגללה נפתחו חיבורים היסטוריים רבים בפרקי מבוא גיאוגרפיים נרחבים . גם במחקר ארץ ישראל ניכר הדבר בחיבורים אחדים , כדוגמת ספריהם של _ג'ורג' אדם סמית , פ"מ אבל ואחרים . ברוח דומה , אף כי לא קיצונית מבחינת העמדה הדטרמיניסטית , נקט גם 'ספר ירושלים' במהדורתו הראשונה , כשסדרת מאמרים על הגיאולוגיה , האקלים , הטופוגרפיה , החי והצומח של סביבות ירושלים , שנתחברו על ידי טובי המלומדים בתחומים אלה , נכללו בו כחטיבת מאמרי מבוא . המאמר שלפנינו אינו מתיימר להיות תחליף למאמרים אלה , ואף לא לעבודותיהם של מומחים בתחומים השונים שנתפרסמו במרוצת ארבעים השנים שחלפו מאז יצא לאור 'ספר ירושלים . ' בכוונתנו להציג רק את עיקרי הדברים , ולהצביע כיצד השפיעו תנאי הטבע על יישובה של ירושלים , לא מתוך עמדה הדוגמה הבולטת ביותר היא הכרך הגיאוגרפי רב ההיקף שהופיע בראש הסדרה הנרחבת של ההיסטוריה של צרפת . ראה : ? . _\ _1431 < _16 _13 _106 _ז ( _1 _ז ¥ _1116 ( 16 10 ק _6130116 , 701 _) _16014 ( 16 10 _§ 60 _^ _1 ( 1 _106 _1111151166 , _6 _( 1 . 6 . _1 _^ 3 _\ _' _16886 , _ז 0 ז ¥ ( 11151017 _£ ( 16 1 , 1 ) ? _3115 1911 _? _. _^ _1 _. _\\> _2 _\ _, _060 _^ _10 _^ _1116 ( 16 10 _1016511 _/ _16 , _? _305 0 / _ץ _> _1 _ק _11111 , _11151011001 _060 _£ _> _-0 _זז 1894 ( 1931 _25 ) _1933 ; _0 . _\ . 5 _מ _^ _0 _ת _14 , _^ _0 _ז _\ 1 _}\ 6 _} _101 _? 10 _אהרוני , ארץ ישראל . ספר ירושלים ( תשט"ז . ( וראה שם מאמריהם של מ' הקר , 'המצב הגיאוגראפי והטופוגראפי של ירושלים ; ' י' שטנר , 'סביבות ירושלים ; ' _ל"א פיקרד _, ' המצב הגיאולוגי של ירושלים ; ' ד' אשכל , ' אקלימה של ירושלים ; ' מ' זהרי _, 'הצמחיה והצומח בנוף ירושלים ; ' ש' בודנהיימר _ומ' דור , 'החי בירושלים ובסביבותיה . ' ראה , למשל : מ' אבנימלך , 'השפעת התנאים הגיאולוגיים של ירושלים על התפתחות יישובה , ' יהודה וירושלים , ירושלים _תשי"ז _, _עמ' ; 136-129 י' _קרמון , 'השפעות טופוגרפיות על דרכי התחבורה ביהודה , _' שם , _עמ' ; 150-144 הנ '' ל , ירושלים , _עמ' . 108-96 וראה גם : אטלס ירושלים . פרק ראשון ירושלים וסביבותיה : השפעת התנאים הפיסיים על יישובה של ירושלים _ריבב רובין

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר