מבוא

עמוד:טז

ירושלים זכתה להרבה שמות פיוטיים : עיר האלהים ( תהלים מו ה , ( עיר הקדש ( ישעיה נב א , ( עיר הצדק ( ישעיה א _כו , ( קריה נאמנה ( שם , ( נוה שאנן ( ישעיה לג כ , ( נוה צדק הר הקדש ( ירמיה לא כב , ( אריאל ( ישעיה כט ב , ( קרית חנה דוד ( שם , ( עיר תהלה ( ירמיה מט _כה , ( קרית משוש ( שם , ( קרית מלך רב ( תהלים _מח ג , ( ועוד .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר