ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:106

44 גובה מס ה"מירי" לשנה משכונת היהודים בבכלל מסי מחוז ירושלים [ 66-65 / 310 ] [ אל [ : פאר השופטים הדגולים אדוננו מולא אפנדי יתמידו חסדיו לבריות , תפארת חכמי הדת והמלומדים המורשה לפסוק הלכה מופתי אפנדי תרבינה ידיעותיו , ענף העץ הזך הממונה על צאצאי הנביא הסייד עמר אפנדי תרבה אצילותו , תפארת הדגולים והנכבדים מושלנו בה [ בירושלים ] בעת הזאת , אבראהים אע'א תרבה גדולתו , פאר הדומים והשווים מפקד הסיפאהים , מפקד חיל הרגלים , ירבה ערכם , ושאר חכמי הדת , המלומדים ונשואי הפנים בעיר בכלל . להווי ידוע לכם עניין כספי [ המס השנתי של ] המירי והעבודיה הנדרשים מסנג'ק ירושלים בכל שנה ושיעורם : כספי [ מס ] מירי המוטל [ בשיעור של ] 19 , 507 . 5 ונמס ] עבודיה המוטל [ בשיעור של ] , 167 , 040 מהם 9 , 231 תשורה לשיח'ים , והנותר 157 , 814 . 5 גרוש . מסי המירי [ השנתיים ] של בני החסות בשיעורים [ שיפורטו להלן 'י ממנזר היוונים האורתודוקסים 60 , 000 גרוש , ממנזר הארמנים 40 , 000 גרוש , ממנזר הקתולים 7 , 000 גרוש , ממנזר הקופטים 1 , 250 ומשכונת היהודים 600 גרוש — בסך הכול 8 108 , 058 גרוש . משכונות חברון 337 . 5 גרוש — בסך הכול 286 , 509 . 5 גרוש בלבד . מהם מסירת תשלום שהגיע בדרך הדורה 35 , 962 . 5 ותשלום משיח' סנג'ל 3 , 992 ותשלום שהגיע לדמשק 10 , 000 גרוש וכן תשלום שני 13 , 387 [ גרוש ] — הסך הכול הוא 63 , 041 . 5 גרוש , היתרה 223 , 468 גרוש , מזה יש להחסיר את מה שנותר ממחיר הגלימות המוטלות [ על ירושלים ] שיעורו 16 , 176 גרוש שיופחתו לאחר תשלום [ מס ] המירי . סך כל היתרה [ של חוב המסים השנתי ] של סנג'ק ירושלים הוא 207 , 292 גרוש בדיוק . עתיד להגיע אליכם פנקס המודיע [ על כך ל ] בית הדין הנזכר . רצונננו הוא ] כי בהגיעו תהיו כולכם מאוחדים ומלוכדים ותעשו יד אחת להשגת הגרושים הנזכרים ממקומותיהם [ דלעיל ] ושליחתם לאוצר שלנו בדרך חוקית , ללא איחור וללא פיגור , היות ויש צורך עז לגרושים [ הללו . [ בגביית הסכום הנזכר בל יגלה אדם כלשהו מכם זלזול ואזלת יד . תעודה 1 4 4 במקור : "מיר אלאי , " מפקד הפרשים הסיפאהים במחוז . 2 במקור : "אעיא to cam 0 מפקד יחידות חיל הרגלים המוצבות בירושלים . 3 שהן כל ההכנסות ממסים שנועדו ישירות לאוצר המדינה . 4 על מס זה ראה : כהן , ארץ ישראל , עמי 5 . 214-213 במקור : "אנעאם 6 . " במקור . "אל רום . " 7 במקור : "אל אפרנג 8 . '" כך במקור . המספרים בתעודה זו תורגמו כמות שהם , אך נראה שפקיד בית המשפט רשם אותם בצורה משובשת ולכן חל ק מהסיכומים אינם מדויקים . 9 זהו מס שנתי שהיה מושל פלך דמשק גובה מדי שנה בסיור שערך במחוזות לגיון , שכם וירושלים . וראה : בהן , px ישראל , עמי 10 . 35 במקור : "אל שאם 11 . " במקור : "תילע 12 . " במקור : "חיזינה . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר