ט. מסים והיטלים שונים

עמוד:101

38 מסי היהודים בחגי המוסלמים 48 / 295 ] ( סיכום [( מתוך בקשה של שני אחים בניו של המופתי לשעבר בירושלים , השיח' נג'ם אל דין אל ג'מאעי , להבהיר להם האם תפקידו של אביהם המנוח — גביית ההיטלים השונים מבני החסות ואחריות על חדרי האורחים לצליינים המגיעים לירושלים — עובר אליהם בירושה לפי כללי חלוקת ירושות באסלאם או מגיע לבן הבכור והראוי ביותר מן השניים , האת על פי המנהג הרווח . התפקיד הנדון כלל גביית מסים מנהגיים מהמנזרים הקתולי , היווני האורתודוקסי והארמני — המס החודשי וכן מס הנרות שנגבו מדי חודש , מס ח'רג'יה מדי ארבעה חודשים , מס בד הפשתן אחת לשנה בחודש הרמדאן . מהיוונים האורתודוקסים , הארמנים והקופטים — נהג לגבות את מס "המתנה" אחת לשנה , כאשר הגיעו הצליינים בני עדות אלה ( האחרונים ממצרים , האחרים מאיסתנבול . ( מהיהודים — מס הח'רג'יה והסוכר בשני החגים המוסלמיים העיקריים , שהם חג סיום צום הרמדאן וחג הקרבן בסיום העלייה השנתית לרגל למכה ומדינה . כל המסים הללו שימשו לאב מקור הכנסה בתמורה לשירותי אירוח ואכסון שנתן לצליינים הזרים , ועם מותו יעברו כולם אל בנו הבכור שיישא גם בתפקידיו . נרשם בשליש הראשון של חודש ד'ו אל קעדה שנת 226 ו . תעודה 1 38 במקור : "אוטה 2 . " במקור . "אל אמור אל ערפיה 3 . " במקור : שהדיה 4 . " מס "נוסף" על האחרים . זהו כנראה הכינוי הערבי למס שנקרא במקורות התורכיים " ח'וארג . "' וראה : כהן , ארץ ישראל , עמי . 218-216 , 211 5 במקור : "ג'וח . " וראה לעניין זה גם כרך , 295 עמ' . 49 6 במקור : "פש 3 ש . " וראה לעניין זה בכרך המאה הי ח , תעודה ונו , הערה 7 . 7 במקור : "עיר אל פטר ועיד אל אדחא 26-17 8 . " בנובמבר . 1811 וראה תעודה 59 / 295 ( צו של מושל דמשק , צידון וטריפולי המורה — כחודש לאחר תעודתנו זו — למושל ירושלים לפעול בעניין על פי החלטת בית הדין השרעי של ירושלים . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר