ז. מס גולגולת

עמוד:87

כולכם אל בית הדין השרעי הנאצל , תפתחו את צרור המסמכים של מס הגולגולת הנזכר בהתאם למנהג ולקאנון , תפנו מיד אל חלוקת המסמכים לבני החסות ותחלו לגבותו מהם באופן זה בצירוף התוספת ודמי רישום וערבות וכך יגיע [ שיעור המס ] של מסמך החיוב המרבי ל 50 גרוש , הבינוני ל 25 גרוש והנמוך ביותר ל 12 . 5 גרוש בלבד . על פי סדר זה ייגבו כספי מס הגולגולת הסולטאני המתחייב בצו האימפריאלי באמצעות גובה המס הנזכר . שער [ החליפין של מטבע זהב ] עדלי יהיה 12 גרוש בלבד כנהוג באיסתנבול הנעלה . שומה על כולכם לגלות זריזות ודבקות בגביית מס הגולגולת הסולטאני ושליחתו לכאן בהקדם ... דעו זאת וסמכו על כך באופן מוחלט . כעת מגיע אליכם הפירמאן שעניינו נעלה הבא מהממשלה הנעלה והפונה אליכם באמצעות נושאו . למדו אותו ופעלו על פיו , היזהרו מלהפר אותו , דעו את תוכנו וסמכו עליו כליל . [ נרשם ] בניום ] 3 בנחודש ] מחרם שנת . [ 1 ] 245 החאג' עת'מאן מירמיראן וממלא מקום מושל דמשק כעת [ אל ] כבוד ... מולאנא מולא אפנדי [ הקאדי ] הנוכחי של ירושלים הנאצלה והנצורה ,... [ אל ] פאר חכמי הרת והמלמדים ... מפתי אפנדי [ פוסק ההלכה ..., [ [ אל ... [ האחראי על צאצאי הנביא ,... [ אל ] ... המושל שלה [ של ירושלים ] כעת אבאט'ה אבראהים אע'א ,... [ אל ] ... מפקד הסיפאהים ... ו [ אל ] שאר נכבדי העיר , באופן כללי : 34 הודעה מדמשק על הגעת מסמכי חיוב מס הגולגולת מאיסתנבול לירושלים [ 46 / 314 ] 11 במקור ; "אל עאדה ואל קאנוך . וראה ! גרבר , מדינה . 1 : במקור : "בפילה לאמה . " י 5 1 ביולי . 1829 וראה תעודה 86 / 311 ( כשנתיים קודם לכן הוצא צו לפיו הועלו שיעורי מס הגולגולת כדלהלן : הגבוה 40 . 2 s גרוש , הבינוני 22 . 25 גרוש והנמוך 13 . 25 גרוש 14 . ( "המפקד העליון , " דרגה צבאית ופוליטית בכירה במנהל העותימאני . וראה : MIran " , EP "Mir-i 5 ו במקור : "ואלי . " על גודלה של האוכלוסייה היהודית בעיר עד שנת 1870 ראה בךאריה , העיר העתיקה , עמי ; 318-305 הנייל , גידול הקהילה היהודית , עמי . 121-80 תעודה 1 34 במקור : "נקיב אל אשראף 2 . " במקור : "מיר אלאי 3 . " במקור : "וג'וה אל בלדה . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר