ז. מס גולגולת

עמוד:84

ידי העלאת נימוק חסר כל שחר , או על ידי התחמקות בדרך כלשהי והסתתרות במקום מסוים . אחרים מעזים בחרצפתם לשלם את המס המוטל על בעלי היכולת הבינונית בעוד הם בעלי יכולת גבוהה או לשלם את המס המוטל על בעלי היכולת הנמוכה בעוד הם בעלי יכולת בינונית . יש להטיל עונש חמור על כל אלה הנמנים על קבוצה זו בלבד , וזאת לאחר שייגבה מהם המס המוטל עליהם . ישנם בעלי יכולת המעסיקים בני חסות כרועים , טוחנים , עובדים בשדות או בשל סיבה אחרת בכרמים , בגנים באחוזות מסוג צ'פתלכ , בטחנות ובחוות לייצור חלב . [ בעלי היכולת הללו ] אינם נותנים [ לבני החסות המועסקים על ידם ] לשלם את מס הגולגולת . במקרה שישנם כאלה המעזים לנהוג כך כיום , נקבע והוחלט שהללו יוענשו בעונש כבד בשל הנזק אותו הם גורמים . על [ גובי המס ] לנקוט בערנות מלאה על מנת להבטיח את שלומם . אם אחד מגובי המס ישלח מסמכי חיוב של מס הגולגולת בתחבולה לבני החסות שאינם שייכים לתחום הגבייה שלו ויוכח באופן חוקי שהוא אכן חילק [ את המסמכים הללו , [ הרי המסמכים , שאותם הוא מסר , יישלחו אליו חזרה ו הכסף , שאותו הוא גבה , יילקח ממנו במלואו ויימסר לגובה המס המקורי . גובי המס ימסרו את מסמכי המס לאלה הנמצאים בתחום הגבייה שלהם בהתאם ליכולתם הכלכלית [ של הנישומים ] ולחובתם . אין לפגוע או לפעול בניגוד לכך בדרך כלשהי . ישנם בני חסות שנקבע שהם בעלי יכולת [ כלכלית ] גבוהה או בינונית בערים ובכפרים בהם הם מתגוררים . על מנת להתחמק מתשלום המס המוטל על בעלי יכולת גבוהה או בינונית , הם קיבלו בתחבולה מסמכים של בעלי יכולת ביטנית או נמוכה מגובי מס של נפה אחרת הנמצאת בשכנות [ למקום מגוריהם . [ מאחר שמעשה זה עשוי לגרום נזק למדינה , יש לבדוק את הרכוש והנכסים שלהם בין תושבי מקום המגורים המקורי [ של המשתמטים , [ לקבוע את דרגת [ המס ] מבין שלוש הדרגות הקיימות ולמסור להם את מסמכי המס בהתאם ליכולתם ולחובתם . אך יש לוודא שתואנה זו לא תשמש על מנת לפגוע ולהטיל עול נוסף על העניים מבין בני החסות . בעוד שקיים צורך שבני החסות ישלמו את מסי הגולגולת שלהם בהתאם ליכולתם ולחובתם , הרי ישנם ראשי שכונות וכפרים שלוקחים מסמכי חיוב מס מהערמה נשל מסמכי החיוב ] לשם הקטנת המס המוטל עליהם עצמם 1 הם אינם נותנים לבני החסות את [ מסמכי החיוב המגיעים להם ] בהתאם ליכולתם . נודע לנו [ שבמקומות ] אלה המס מחולק באופן שוויוני בניגוד לשריעה . יש לאסור על החידוש השנוא הזה . גובי המס חייבים למסור בידם את מסמכי המס של בני החסות בהתאם ליכולתם . 14 במקורו ציין מונח זה יחידה חקלאית שניתן לחרוש באמצעות זוג " ) צ'פת ( " של שוורים , ולכן גודלה היה שונה על פי סוג הקרקע וטיבה 80-60 ) דונם , ולעתים הרבה מעבר לכך . ( מאוחר יותר ציין מונח זה אחוזות שהוענקו למי שהסולטאן חפץ ביקרו ואשר הוחכרו על ידי המקבלים אותן תמורת סכום כסף . ראה : 5 "gftlik " , EP ו במקור . "רעאיא 16 . " במקור : "מקאיסה 17 . " במקור : "בז עה . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר