ה. בית החולים

עמוד:73

בבנייה , באיטום ובשיפוץ . הנתבעים מייפי הכוח הנזכרים אכן השתלטו בכוח וללא כל זכות לפני שלושה חודשים על הקיר הנזכר . " אז חזרו הממונה בעל ההיתר , המתדיינים , פקידי בית הדין השרעי שנשלחו עמו והעדים הנזכרים אל אדוננו השופט החוקי המצוין לעיל , הודיעו לו והעידו על כך בפניו . עדותם על כך התקבלה באופן חוקי לאחר שהם נקבעו כולם עדים כשרים באופן חשאי על סמך פיסת נייר חסויה מטעם החאג' עבד אל רזאק בן השיח' יחיא אל ח'לילי והחאג' חסין בן החאג' אחמד בן חסין שרף חג'יג , ' ובאופן גלוי על ידי הסייד עלי בן אסעד אל דקאק והסייד יחיא בן הסייד מחמד קוידר . כאשר התאמת הדבר בו עסקה הראיה החוקית , פסק אדוננו השופט השרעי הנזכר באורח חוקי על כך שהוכח דבר היות הקיר הצפוני הנזכר שייך להקדש של הנזירים הארמנים העניים הנזכרים . הוא אסר באורח חוקי על הנתבע מיופה הכוח זליג הנזכר כמו גם על מייפי כוחו הנזכרים להתנגד לתובע מייפה הכוח כבוד הפטריארך אפנדי הנאמן הממונה הנזכר [ של ההקדש ] בעניין הקיר הנזכר . [ אלה הם ] פסק ואיסור חוקיים . הוא התיר למיופה הכוח , התובע שצוין , לעשות שימוש בקיר הנזכר ... הרשום ובכל שאר השימושים החוקיים . כל מה שאירע נכתב ונרשם ביום העשרים וחמישה בחודש ד'ו אל קעדה שנת 291 ו . י 18 במקור : "אמנאא 19 . " ראה , להלן , תעודה מס' , 85 הערה 20 . 4 מספר מילים מחוקות במקור . 3 21 בינואר . 1875 וראה אצל גראייבסקי , מגנזי , ח , עמ' י , תעודה מגאוני קדמאי דירושלם ע"א קניית החצר של "בקור חולים" הישן בעיר העתיקה . וראה תביעת בעלות על החצר מצד נכדתו של הרב משה מאנטיפלע נגד חברת ביקור חולים אצל הנ '' ל , מגנזי , יב , עמ' ז-ח , וכתבי גבאות , שם , עמ' ט-יב . על הקמת בית חולים יהודי לפני בית החולים ביקור חולים ראה ו מורגנשטרן , בית החולים , עמ' ; 124-107 פריידין , בית החולים חסידים ספרדים , עמי ; 183-177 שטח , בית החולים היהודי , עמ' ; 188-184 "הלבנון , " שנה חמישית , גיליון , 27 מיום י"ח בתמוז תרכ"ח , ( 8 . 7 . 1868 ) עמ' . 429-427

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר