ה. בית החולים

עמוד:71

הוא אמר בנוסח תביעתו כנגדו שלהקדש של הנזירים הארמנים העניים הנזכרים שייך כל גן הירק הנמצא בשכונת ציון , אחת משכונות הארמנים בירושלים הנאצלה , יחד עם הקיר הצפוני שלו הנמשך ממזרח למערב , מהפינה של הבית המזרחי השייך לנזירים הארמנים העניים השוכן על הדרך ועד הפינה של ביתם המערבי הנמצא שם . בגן הירק ובקיר הנזכר גובלים מדרום גן ירק ובית השייכים להקדש הנזירים הארמנים העניים הנזכרים , ממזרח הדרך המובילה ובה השער הישן שהוא אטום כעת , מצפון היו בעבר גן הירק והבית של ילדי סמום וכעת הם נמצאים ברשות הנתבעים מייפי הכוח הנזכרים והפכו לבית חולים ובקצהו שני בתים השייכים להקדש הנזירים הארמנים העניים יחד עם חלקת גן ירק ברשות האנגלים , וממערב שארית גן הירק של הכנסייה הסורית האורתודוקסיתיי הנמצאת בידי האנגלים שבנו עליו בית . [ הנכס שייך להקדש ] על כל זכויותיו כולן כחוק . הקיר הצפוני הנזכר כולו שייך להקדש של הנזירים הארמנים העניים הנזכרים ובשימושם , בשימוש הנאמן הממונה [ של ההקדש ] הפטריארך הנזכר , [ וכך גם ] הפטריארכים שקדמו לו ועשו בנכס שימושים [ שונים : [ הריסה , בנייה , איטום ושיפוץ במשך תקופה העולה על שלושים וחמש שנים ללא כל מתנגד או חולק עליהם בכך ] . כל זה התרחש בעבר ] לעיני רבי צדוק ומוסא עקיבא והיורשות של שניהם , מייפות הכוח הנזכרות , [ ואילו ] הם לא הגישו תביעה [ על כך ] למרות שלא הייתה להם כל מניעה חוקית לעשות כך ] . התביעה טענה והמשיכה , כי ] לפני שלושה חודשים השתלטו הנתבעים על הקיר הנזכר בגזלה . הם הרסו קצת מחלקו העליון , עקרו ממנו מספר אבנים ובנו במקום זה ארונות מצד הבית שלהם המשמש כעת בית חולים לאשכנזים וזאת ללא כל זכות . התובע מיופה הכוח הנזכר , הציג איגרת חוקית אותה הוציא המנוח הסייד מצטפא אל ח'אדמי אפנדי , [ ששימש ] בעבר הקאדי בירושלים הנאצלה ] . האיגרת כתובה וחתומה ] בכתב ידו ובחותמו ונושאת את התאריך של השליש השני של [ חידש ] צפר שנת , 1249 והיא מציינת שיצא היתר חוקי למיופה הכוח של הנזירים הארמנים לבנות את הקיר הצפוני הנזכר . התובע מיופה הכוח ביקש לסל ק את ידיהם של הנתבעים מייפי הכוח הנזכרים מהקיר הנזכר ולשאול את מיופה הכח על אודות כך בהתאם לדרישת השריעה . הנתבע זליג מיופה הכוח הנזכר נשאל על אודות כך והוא השיב והודה שמייפי הכוח הנזכרים השתלטו על הקיר הנזכר היות והוא קיר השייך לבית שלהם הנמצא בבעלות פרטית 7 במקור ; "חאכורה 8 . " במקור : "זאויה 9 . " במקור : "דאר ללמרדא . " והכוונה למקומו הראשון של בית החולים "ביקור חולים 10 . " הכוונה לגן של "כנסיית המשיח" שנבנתה על ידי הכנסייה האנגליקנית . 11 במקור : "אל יעקוביך . הכוונה לכנסיית סנט מארק . 12 לפי החוק העוודמאני , תקופת התיישנות של תביעות לגבי נכסי דלא ניידי היא בת 10 שנים . וראה הד , תעודות , עמי , 176 הערה 13 . 6 במקור : "מראסלה . " 30 14 ביוני9- ביולי . 1833

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר