ג. חובות הקהילה

עמוד:56

כהוצאה עבור אנשי ביתו והסכום שהוא הלווה לו ולהקדש בעיר הנזכרת . [ הם העידו כי קיבלו את הסכום ] במלואו ובשלמותו , ונכי ] הרב חיים אינו חייב למי משניהם מסכום זה כולו ולו מטבע כסף בודד . [ עוד ] הוסיפו שחאדה כובז ואשתו רחל הנזכרת בעדותם , כי אין להם [ כל ] זכות בכל הבית הנמצא בעיר חברון בשכונת היהודים המוכר בשם בית אסחאק צדקה היהודי [ ו ] הכולל שלושה חדרים עליונים ותחתונים , יחידות שירותים וזכויות חוקיות שגבולותיו י בדרום — גן הירק של הקדש היהודים , במזרח — ביתו של בא הכוח הנזכר וכך [ גם ] במערב , ובצפון — הדרך ההולכת ובה הדלת . [ עדותם בעניין הבית חלה ] על כל הזכויות [ השייכות ] לו כולן כחוק . יתרה מזו , זכויות [ הבית ] הן מבין הזכויות של בא הכוח הנזכר . שחאדה כובז ואשתו רחל פטרו את חבותו של הרב חיים הנזכר מכל אשר נזכר לעיל פטור כללי וחוקי על פי דברי שחאדה ואשתו הנזכרת ; "אין לי בל זכות בלפי הרב חיים בא כוח עדת היהודים בעיר חברון ולא כלפי הקדש היהודים בעיר הנזכרת לגבי כל מה שהלווי [ תי ] להקדש ולבא הכוח הנזכר . " הסייד ח'ליל אפנדי חמורי זאדה קיבל עבור מייפה כוחו הרב חיים פטור זה מהם כחוק . שחאדה כובז ואשתו רחל קיבלו פיצוי תמורת אישורם זה ועדותם מידי בא הכוח הסייד חיליל אפנדי הנזכר מכספי מייפה כוחו סכום ששיעורו 250 גרוש אסרי . שחאדה כובז קיבל אותם בידיו בחוק מידי בא הכוח הסייד ח'ליל אפנדי הנזכר במעמד [ שני הצדדים ] ועדות ראייה . שחאדה כובז ואשתו אישרו כחוק את אמיתות תוכנו של המסמך הנמצא לנצח בידיו של חאים והכתוב בקולמוסו של פאר הנעלים והנכבדים השיח' עבד אל והאב אפנדי אל שהאבי שתאריכו [ חודש ] צפר שנת 220 ו . נרשם ב [ יום ] 12 [ בחודש ] רמדאן שנת 233 ו . 25 פירעון חוב הקהילה [ 7-8 / 307 ] ביום שתאריכו [ מצוין ] בתחתיתו [ של מסמך זה ] באו הסייד פתח אללה בן המנוח השיח' אחמד פתח אללה אל דג'אני כמייצג את עצמו וכבא כוח חוקי של אמו הגברת עאישה בת מחמד אל הוארי אשר [ דבר ] היותו מיופה כוחה לעניין שיצוין להלן מוכח כחוק בעדותם של הסייד עלי ערפה אל דג'אני והסייד יחיא בן מחמד יחיא אל דג'אני . כן [ באו 3 במקור : "חירג 29-1 4 . ''' במאי 16 5 . 1805 ביולי . 1818 על חובות הקהילה היהודית בחברון במאה הי"ח ראה כרך המאה הי"ח , עמי . 224-221 תעודה 1 25 במקור : "אל אציל ען נפסה"

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר