ב. נכסי הקהילה

עמוד:53

כהן האשכנזי . הוא הודה בפני הח'ואג'ה נסים בן ישראל בן אברהם ב"ק והרב שמואל בן הרש סלנט והרב יוסף בן אברהם בנימין רבלין , שהם יחד אתו , הנציגים והמנהלים של הקדשי העדה האשכנזית בירושלים , כי המחצית השנייה של אדמת אל יהודיה , שייכת להקדש העדה האשכנזית בירושלים , וכי אביו , שבעבר היה הרב הראשי , היה בזמן הקנייה מנציגי ההקדש ומנהליו והוא קנה בשם ההקדש ועבורו את הנכס הנזכר לעיל . נרשם ב 9 בשעבאן שנת 303 ו . נולד בשנת תקע "ה . המשיך את דרכו הציבורית של אביו הרב ישראל ב"ק . היה מעורב בהקמת בית הכנסת ניסן ב"ק ( תפארת ישראל ) וממקימי שכונת קריה נאמנה . היה מנהל ועד ' כל הכוללים" ועשה רבות לגיבוש עדת החסידים . נפטר בכסלו תרץ . וראה ו גליס , מדמויות ירושלים , עמ' פה-צה ו פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמ' . 271 על אביו די ישראל בן אברהם בן ניסן ב"ק ראה לעיל , תעודה מסי . 8 הרב שמואל סלנט נולד בתקע"ו ונפטר בירושלים והוא בן . 94 היה חתנו של הרב ישראל מסלנט ועלה לארץ ב . 1841 שימש רבה האשכנזי של ירושלים במשך שבעים שנה . וראה : גראייבסקי , זכרון , יז ; הנ"ל , דיוקנאה דירושלם , א , עמי ; 68 פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 273 גליס , שבעים שנה , ריבלין , מזכרונותי , עמ' -80ו ; 9 קרליבך , רבי שמואל סלאנט , עמי קעדו-קפה s זוננפלד , האיש על החומה , עמי ; 256-228 רימון ווסרמן , שמואל בדורו . 4 הרב יוסף ריבלין נולד בירושלים בשנת תקצ"ח ונפטר בה באלול תרנ"ז . שימש מזכיר ומנהל בפועל של הוועד הכללי כנסת ישראל ואחד ממקימי היישוב היהודי מחוץ לחומות ( נחלת שבעה , מאה שערים ועוד . ( וראה עליו פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמ' ; 266 גליס , מדמויות ירושלים , עמי קכח-קלט ; גראייבסקי , זכרון , א , עמי ; 23-20 ריבלין , מאמרים ורשימות ? רבי יוסף ריבלין וישנצקי , רבי יוסף ריבלין . 5 במקור : "אל חיאחיאם באשי . " זאת למרות שידוע שהרב האשכנזי לא נתמנה על ידי השלטונות , הגם שהם הכירו בקהילה האשכנזית כקהילה נפרדת . 13 6 במאי . 1886

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר