ב. נכסי הקהילה

עמוד:52

שום זכות בה [ בחלקת הקרקע , [ לא [ זכות ] מלאה ולא חלקיה . היא בגדר הקדש הנמנה על כלל ההקדשים של היהודים בירושלים הנאצלת . השם של אבינו בשטר הקנייה הנזכר הוא זמני [ בלבד ] ונבתוקף ] היותו מנהל ההקדש הנזכר וכי השימוש שעשה אבינו בחייו בחלקת הקרקע הנזכרת היה בדרך של הקדש ובהתאם להיותו הנאמן הממונה [ של ההקדש . [ הטיפול 16 בה [ בחלקת הקרקע ] דינו כדין הטיפול בשאר [ נכסי ] ההקדש הנזכר , כי כל סוגי [ פעילות ] הבנייה שיחדשו בה וזולתם , אשר אותם בונים בה [ בחלקת הקרקע ] הנאמנים הממונים , שייכים גם הם להקדש הנזכר וכי לנאמן הממונה הנוכחי , שהוא מייפה הכוח , ולנאמנים הממונים שיבואו בעקבותיו , יש זכות לעשות בה שימוש בדרך של הקדש כפי שנהוג לטפל בשאר ההקדשים של עדת היהודים בירושלים הנאצלה . האישור וההודאה הם תקפים וחוקיים . [ האיש ] הזה הנוכח , אליהו אפנדי אישר באופן חוקי את כל דבריהם הנזכרים על סמך ייפוי הכוח שלו מטעם הנאמן הממונה הנזכר . הוא קיבל כל זאת מהם באופן חוקי לטובת ההקדש הנזכר . נרשם ביום התשיעי בחודש שעבאן שנת 7 . 1303 י 22 מחצית אדמת קבר שמעון הצדיק שייכת להקדש האשכנזים 179 / 373 ] ( סיכום [( מנחם בן המנוח הרב מאיר בן יצחק בן חיים האשכנזי המתגורר בירושלים הופיע בבית הדין . הוא זוהה על ידי הח'ואג'ה חי בן אפרים בן הרב מורינו והרש בן אהרון בן חיים 14 במקור : אל יהוד אל מוסויה 15 . " במקור . "תצרף 16 . " במקור : "תעאמל . " 13 17 במאי . 1886 וראה "הצבי , '' שנה שנייה , גיליון כד , מיום כ"ו באדר בי תרמ"ו . עדויות על יישוב יהודי בשכונת נחלת שמעון והסביבה ראה תעודות 231 / 402 ( יוסף בן רחמים בן יוסף מיוחס ייפה את כוחו של עבוד בן אברהם בן אליהו תושב שכונת "שיחי גיראח" לנהל עבורו חדרים בשכונת נחלת שמעון השייכים לו . נרשם ב 27 במחרם שנת 18 / 1327 בפברואר 216 / 403 ;( 1909 ( כשנה וחצי לאחר מכן ב 27 ברג'ב שנת 4 / 1328 באוגוסט ם 91 ו ייפה יוסף את כוחו של אברהם בן יעקב בן יצחק סיטון תושב "שיחי ג'ראח לעניין זה / 403 ,- ( וו 3 ( יוסף בן רחמים בנאן [?] ייפה את כוחו של מיכאל מאני לנהל את נכסיו שבשכונת " שיח' גיראדד . נרשם ב 10 במחרם שנת 11 / 1329 בינואר . ( 1911 תעודה 1 22 זהו הרב מאיר אורבך . וראה עליו לעיל , תעודה מס' , 8 הערה . 21 תעודה זו משלימה מבחינת העניין purr בה את תעודה מס' 21 שתורגמה לעיל . הצהרה זו נערכה בנוכחותם של נציג החסידים ממשפחת ב"ק ונציגי הפרושים הרב שמואל סלנט והרב יוסף ריבלין . וראה עליהם להלן . וראה תעודה 66 / 395 ( נכדו של הרב מאיר אורבך , הרב מנחם בן שלמה , ייפה את כוחו של יעקב בן משה בן שמחה בלומנטל לנהל את נכסיו הנמצאים מחוץ לעיר . נרשם ב 12 ברביע אל ת'אני שנת 318 ו 9 / באוגוסט . ( 1900

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר